• Szukaj w

Aktualności

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu naboru Niezależnych Doradców, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany. Są one wynikiem rekomendacji eksperckich zgłoszonych w procesie ewaluacji pilotażowej fazy realizacji projektu.Aktualne wersje dokumentów dostępne są poniżej, a także poprzez zakładki...

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu naboru wniosków o kwalifikację Dostawców Usług, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany. Są one wynikiem rekomendacji eksperckich zgłoszonych w procesie ewaluacji pilotażowej fazy realizacji projektu.Aktualne wersje dokumentów dostępne są poniżej, a...

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulamin udzielenia wsparcia dla MŚP wraz z załącznikami, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany. Są one wynikiem rekomendacji eksperckich zgłoszonych w procesie ewaluacji pilotażowej fazy realizacji projektu.Do spraw rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały...

Szanowni PaństwoInformujemy, że przywrócenie tymczasowo zawieszonych funkcjonalności systemu PPWB planowane jest na początek sierpnia 2020. O zakresie planowanych zmian w funkcjonowaniu systemu zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.Niemniej, już teraz możemy poinformować, że istotnej zmianie ulegną formularze zgłoszeniowe dla Dostawców Usług oraz samych Usług, co może się wiązać z koniecznością aktualizacji dotychczas zgłoszonych Usług. Dlatego też, w przypadku Usług pozostających w tej chwili w ocenie, zdecydowaliśmy się na wstrzymanie jej do czasu zatwierdzenia i uruchomienia nowego formularza.Z wyrazami szacunkuZespół PPWB...

Szanowni PaństwoPodkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu została uruchomiona dwa lata temu jako pilotażowe narzędzie, które ma wspierać rozwój podkarpackich MŚP poprzez umożliwienie im zakupu profesjonalnych usług od Instytucji Otoczenia Biznesu i dostawców komercyjnych. W tym okresie w systemie zarejestrowało się ponad 600 firm, dostawcy zgłosili ponad 120 usług rozwojowych, ponad 70 usług już zakontraktowano, a blisko 50 rozliczono. Dwuletni okres funkcjonowania naszego pilotażowego w skali kraju projektu to dobry moment, aby dokonać ewaluacji i podsumowania jego założeń oraz uzyskanych rezultatów, a także aby wyciągnąć wnioski, co powinno zostać usprawnione, zmienione lub doprecyzowane w zakresie regulacji rządzących tym...

Informujemy, że zgodnie z informacją z 30.03.2020 o zmianach w Regulaminie wsparcia MŚP, dziś (01.05.2020) zostaje uruchomiony Mechanizm Popytowy, którego efektem będzie różnicowanie intensywności wsparcia poszczególnych Usług zarejestrowanych w systemie PPWB.Algorytm mechanizmu popytowego PPWB opiera się na trzech Regułach Decyzyjnych:Reguła 1: Poziom intensywności wsparcia Usługi obniża się o 5 punktów procentowych za każdych kolejnych 10 Nabyć tej Usługi.Reguła 2: Poziom intensywności wsparcia Usługi obniża się:- o 5 punktów procentowych, jeśli w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego zostanie dokonanych minimum 10 Nabyć tej UsługiReguła 2 działa niezależnie od Reguły 1 i...

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany.Zmiany dotyczą przede wszystkim:możliwość refundacji wydatku poniesionego po rozpoczęciu terminu realizacji usługi, określonego w umowie wsparcia;uruchomienia Mechanizmu Popytowego, którego zasady...

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu kwalifikacji MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany w regulaminach/załącznikach dotyczących kwalifikacji Odbiorców Wsparcia, Dostawców Usług  jak również Niezależnych Doradców.Aktualne wersje dokumentów dostępne są w zakładkach...

„Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany.Zmiany dotyczą przede wszystkim konieczności dołączenia do dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy wsparcia dokumentów finansowych Odbiorcy Wsparcia tj. sprawozdań finansowych lub...

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.