Zmiany w regulaminie udzielenia wsparcia dla MŚP

Opublikowano: poniedziałek, 30 marzec 2020, 16:45

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany.

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • możliwość refundacji wydatku poniesionego po rozpoczęciu terminu realizacji usługi, określonego w umowie wsparcia;
  • uruchomienia Mechanizmu Popytowego, którego zasady działania opisane są w Załączniku 9, Mechanizm zostanie oficjalnie uruchomiony 1.05.2020; 
  • doprecyzowano zapisy związane z weryfikacją dokumentów niezbędnych do podpisania umowy wsparcia
Pliki do pobrania

Regulamin MSP

159Kb

Umowa wsparcia PPWB

99Kb

Załącznik nr 6 do Regulaminu - instrukcja wypełniania załączników

82Kb

Załącznik nr 7 do Regulaminu - karta oceny wniosku o refundację

50Kb

Załącznik nr 8 do Regulaminu - karta oceny rozliczenie usługi rozwojowej

41Kb

Załącznik nr 9 do Regulaminu - mechanizm popytowy

75Kb

Załącznik nr 13 do umowy wsparcia - dokumenty finansowe

248Kb

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.