• Szukaj w

Aktualności

Szanowni PaństwoPodkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu została uruchomiona dwa lata temu jako pilotażowe narzędzie, które ma wspierać rozwój podkarpackich MŚP poprzez umożliwienie im zakupu profesjonalnych usług od Instytucji Otoczenia Biznesu i dostawców komercyjnych. W tym okresie w systemie zarejestrowało się ponad 600 firm, dostawcy zgłosili ponad 120 usług rozwojowych, ponad 70 usług już zakontraktowano, a blisko 50 rozliczono. Dwuletni okres funkcjonowania naszego pilotażowego w skali kraju projektu to dobry moment, aby dokonać ewaluacji i podsumowania jego założeń oraz uzyskanych rezultatów, a także aby wyciągnąć wnioski, co powinno zostać usprawnione, zmienione lub doprecyzowane w zakresie regulacji rządzących tym...

Informujemy, że zgodnie z informacją z 30.03.2020 o zmianach w Regulaminie wsparcia MŚP, dziś (01.05.2020) zostaje uruchomiony Mechanizm Popytowy, którego efektem będzie różnicowanie intensywności wsparcia poszczególnych Usług zarejestrowanych w systemie PPWB.Algorytm mechanizmu popytowego PPWB opiera się na trzech Regułach Decyzyjnych:Reguła 1: Poziom intensywności wsparcia Usługi obniża się o 5 punktów procentowych za każdych kolejnych 10 Nabyć tej Usługi.Reguła 2: Poziom intensywności wsparcia Usługi obniża się:- o 5 punktów procentowych, jeśli w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego zostanie dokonanych minimum 10 Nabyć tej UsługiReguła 2 działa niezależnie od Reguły 1 i...

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany.Zmiany dotyczą przede wszystkim:możliwość refundacji wydatku poniesionego po rozpoczęciu terminu realizacji usługi, określonego w umowie wsparcia;uruchomienia Mechanizmu Popytowego, którego zasady...

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu kwalifikacji MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany w regulaminach/załącznikach dotyczących kwalifikacji Odbiorców Wsparcia, Dostawców Usług  jak również Niezależnych Doradców.Aktualne wersje dokumentów dostępne są w zakładkach...

„Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany.Zmiany dotyczą przede wszystkim konieczności dołączenia do dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy wsparcia dokumentów finansowych Odbiorcy Wsparcia tj. sprawozdań finansowych lub...

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu kwalifikacji MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany o charakterze porządkującym proces ubiegania się o wsparcie w postaci refundacji (par. 18, 19 Regulaminu oraz stosowne zmiany w treści załączników).Aktualne wersje dokumentów dostępne są poniżej....

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB zostaje na nowo otwarty z dniem 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie informujemy, że w odpowiedzi na sygnały użytkowników PPWB i podmiotów zainteresowanych rejestracją oraz w efekcie analiz prowadzonych przez zespół monitorujący realizację projektu, wprowadzone zostają...

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że w związku z planowanymi zmianami w regulaminie naboru wniosków w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, nabór wniosków w projekcie zostaje zamknięty z dniem 31 grudnia 2018 r. Dziękujemy wszystkim podmiotom za zainteresowanie Platformą i jednocześnie informujemy, że ponowne otwarcie naboru, według zmienionych zasad, planowane jest na 1...

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie informują, że w dniu dzisiejszym uruchomiona została pełna wersja Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu, w której dostępne są już oferty podmiotów świadczących usługi rozwojowe.W związku z powyższym pragniemy przypomnieć ogólne zasady korzystania z usług rozwojowych dla MŚP z terenu woj. podkarpackiego w ramach PPWB.Przedsiębiorca chętny do skorzystania z usługi rozwojowej :rejestruje się na Platformie wypełniając elektroniczny formularzzgłoszeniowy, generuje go w wersji pdf, podpisuje i opieczętowuje. (UWAGA! Jedynie dokumenty wygenerowane z systemu będą przyjmowane jako poprawnie złożone.)wypełnia, drukuje, podpisuje i opieczętowuje załączniki...

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.