• Szukaj w

Aktualności

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że Odbiorcom Wsparcia, którzy są na etapie kontraktacji umowy wsparcia z Urzędem Marszałkowskim, zaleca się przedłożenie kompletu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy wsparcia do dnia 15 listopada 2022r. Zgodnie z zapisami Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” §19 ust. 2. Przedsiębiorca w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia Zlecenia na platformie PPWB dostarcza komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy wsparcia - poprzez stronę WWW oraz w wersji papierowej - na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Al....

Zmiana Regulaminu MŚP-PPWB
2022-06-21 16:46

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z 21.06.2022 do Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP wraz z załącznikami, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany w następującym zakresie:dodano zapisy dotyczące trwałości projektu,dodano załącznik nr 10 do Regulaminu,zmieniono termin naboru wniosków,zmieniono...

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że wskutek bardzo dużego zainteresowania ofertą PPWB alokacja dostępna w projekcie na wsparcie zakupu usług rozwojowych przez podkarpackie MŚP jest bliska wyczerpania.Wszystkie zarejestrowane dotychczas sprawy związane z zakupem usług będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń w miarę uwalniania się środków finansowych w projekcie.Administrator PPWB będzie kontaktował się indywidualnie z poszczególnymi Odbiorcami Wsparcia....

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że od 1 lutego 2022 analiza zasadności zakupu danego wariantu usługi przez Odbiorcę Wsparcia będzie prowadzona już na etapie "Zapytania" (sprawy typu Zapytanie są w systemie PPWB oznaczane jako /ZZ). Do tej pory ocena była prowadzona w trakcie podpisywania przez OW umowy z Administratorem PPWB, czyli w pierwszej fazie etapu "Realizacji zlecenia" (oznaczenie sprawy w systemie to /ZR).Oznacza to następujące zmiany w działaniu systemu:- we wszystkich sprawach typu "Zapytanie" pojawi się dodatkowy element w postaci zatwierdzenia sprawy przez Administratora po zakończeniu negocjacji między Odbiorcą Wsparcia (OW) i wybranym Dostawcą...

Zmiana Regulaminu ND-PPWB
2022-01-04 10:55

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z 04.01.2022 do Regulaminu naboru Niezależnych Doradców, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany w następującym zakresie:dostosowano definicję usługi rozwojowej;doprecyzowano zakres kwalifkowalnego podwykonawstwa w ramach realizacji usługi.Aktualne wersje dokumentów...

Zmiana Regulaminu DU-PPWB
2022-01-04 10:53

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z 04.01.2022 do Regulaminu naboru wniosków o kwalifikację Dostawców Usług, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany w następującym zakresie:dostosowano definicję usługi rozwojowej;doprecyzowano zakres kwalifkowalnego podwykonawstwa w ramach realizacji usługi.Aktualne wersje...

Zmiana Regulaminu MŚP-PPWB
2022-01-04 10:41

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z 04.01.2022 do Regulamin udzielenia wsparcia dla MŚP wraz z załącznikami, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany w następującym zakresie:zmieniono zapisy dotyczące obowiązkowego wdrożenia usprawnienia w okresie 18 miesięcy od wykonania usługi;dostosowano definicję usługi...

Szanowni PaństwoInformujemy, że w dniach 01.04-02.04.2021 biuro projektu na WSIiZ będzie nieczynne. W sprawach związanych z rejestracją podmiotów i usług w PPWB prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie projektu. Przepraszamy za utrudnienia.Z wyrazami szacunkuZespół PPWB

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulamin udzielenia wsparcia dla MŚP wraz z załącznikami, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany. Aktualne wersje dokumentów dostępne są poniżej, a także poprzez zakładki dotyczące poszczególnych naborów, umieszczone na stronie głównej...

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.