• Szukaj w

Aktualności

W siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zrealizowana została konferencja otwierająca projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 osób, w tym Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, a także Władze WSIiZ, Prezydent Prof. Tadeusz Pomianek oraz Rektor dr Wergiliusz Gołąbek.W trakcie konferencji została przedstawiona koncepcja funkcjonowania nowego narzędzia wspierającego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego w zakupie specjalistycznych usług od krajowych i zagranicznych instytucji otoczenia biznesu oraz dostawców usług proinnowacyjnych. Rozmawiano także m.in. o sytuacji podkarpackich przedsiębiorstw, a także realizacji...

W związku z realizacją projektu Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania OGŁASZAJĄ NABÓR kandydatów na Niezależnych Doradców, którzy będą świadczyć usługi doradcze w ramach Projektu.Szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zadań Niezależnego Doradcy, wymagań formalnych i merytorycznych, jakie musi spełnić, a także zasady prowadzenia naboru znajdują się w umieszczonym poniżej Regulaminie Naboru oraz załącznikach do niego.Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.Szczegółowe informacje o Naborze można uzyskać w Biurze Projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod numerami telefonów:17 8661 28617 8661 24517 8661 29217 8661 42517 8661 46017 8661 441...

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.