Zmiana Regulaminu ND-PPWB

Opublikowano: wtorek, 4 styczeń 2022, 10:55

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z 04.01.2022 do Regulaminu naboru Niezależnych Doradców, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany w następującym zakresie:

  • dostosowano definicję usługi rozwojowej;
  • doprecyzowano zakres kwalifkowalnego podwykonawstwa w ramach realizacji usługi.

Aktualne wersje dokumentów dostępne są poniżej, a także poprzez zakładki dotyczące poszczególnych naborów, umieszczone na stronie głównej projektu.

Pliki do pobrania

Regulamin naboru doradców wraz z załącznikami

956Kb

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.