Przywrócenie funkcjonalności Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu

Opublikowano: wtorek, 1 wrzesień 2020, 23:58

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że od 01.09.2020, zgodnie z Uchwałą podjętą przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, zostaje wznowione działanie Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu po tymczasowym zawieszeniu niektórych jej funkcjonalności, ogłoszonym w związku z prowadzoną ewaluacją dotychczasowego pilotażowego modelu wsparcia. Jednym z celów prowadzonych działań ewaluacyjnych było zidentyfikowanie możliwych modyfikacji zasad funkcjonowania PPWB tak, aby skuteczniej wspierała współpracę podkarpackich małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, a jednocześnie umożliwiała przedsiębiorcom zakup usług lepiej dopasowanych do ich rzeczywistych potrzeb rozwojowych. Jest to szczególnie istotnie w okresie wyraźnego pogorszenia się warunków prowadzenia działalności gospodarczej wywołanego kryzysem epidemiologicznym.

W odpowiedzi na rekomendacje eksperckie, otrzymane w wyniku podjętych działań ewaluacyjnych fazy pilotażowej projektu,  w modelu funkcjonowania PPWB dokonano kilku istotnych zmian, które w ocenie Administratora będą skuteczniej realizować wspomniane wyżej założenia i cele gospodarcze. Modyfikacje te znalazły odzwierciedlenie w nowych Regulaminach udzielania wsparcia i naboru Dostawców Usług, które to regulaminy wraz z formularzami i innymi załącznikami zostaną opublikowane w oddzielnych komunikatach na stronie PPWB.

Najważniejsze zmiany w modelu wsparcia PPWB przedstawiono poniżej:

1. w odpowiedzi na postulat intensyfikacji współpracy podkarpackich MŚP i instytucji otoczenia biznesu (IOB) status baza usług rozwojowych i dostawców usług, upubliczniona  na portalu PPWB, będzie obejmowała tylko podmioty mające status IOB oraz zwalidowane przez nie usługi. Proces rejestracji nowych usług rozwojowych oraz kwalifikacji dostawców usług zostaje ograniczony tylko do IOB;

2. przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego mogą nadal rejestrować się jako Odbiorcy Wsparcia (OW). W pierwszej kolejności mogą oni skorzystać z usług oferowanych na PPWB przez IOB. Intensywność wsparcia dla usług IOB, zwalidowanych na PPWB, może wynieść do 90%, zgodnie ze zmodyfikowanym  mechanizmem popytowym;

3. dostawcy usług, którzy nie mają statusu IOB, nadal będą mogli oferować swoje usługi rozwojowe OW, lecz jedynie w odpowiedzi na ogłoszone przez OW zapytania ofertowe, opublikowane w dedykowanej strefie PPWB ("Tablica ogłoszeń") w sytuacji i według zasad opisanych w Regulaminach. Oznacza to, że usługi rozwojowe dostawców niebędących IOB, nie będą już podlegały walidacji. Intensywność wsparcia dla usług świadczonych przez dostawców wyłonionych w postępowaniu konkurencyjnym wyniesie maks. 75%;

4. formularz zgłoszenia usługi do walidacji został uszczegółowiony, m.in. o warianty realizacji usługi; dotychczas zwalidowane usługi IOB będą aktualizowane do nowego formularza;

5. duży nacisk będzie kładziony na dopasowanie zamawianej usługi do faktycznych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw;

6. usługi i zlecenia będące obecnie w fazie kontraktacji, realizacji, rozliczenia i refundacji będą prowadzone indywidualnie według dotychczasowego schematu;

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z treścią tych zaktualizowanych dokumentów oraz o kontakt z biurem projektu w Urzędzie Marszałkowskim i WSIiZ Rzeszów w przypadku pytań i wątpliwości.

Zespół PPWB

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.