Skorzystaj z dofinansowania na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie

Opublikowano: środa, 10 maj 2023, 14:18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór w ramach działania 1.4. Wzornictwo w MŚP, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Konkurs dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie tj.

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Wnioski można składać od 09.05.2023 do 29.08.2023, a na przedsiębiorców czekają środki w kwocie 100 mln zł.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej oraz stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.