Informacja dotycząca funkcjonowania systemu PPWB

Opublikowano: środa, 13 maj 2020, 19:06

Autor: Grzegorz Karpiuk

Szanowni Państwo

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu została uruchomiona dwa lata temu jako pilotażowe narzędzie, które ma wspierać rozwój podkarpackich MŚP poprzez umożliwienie im zakupu profesjonalnych usług od Instytucji Otoczenia Biznesu i dostawców komercyjnych. W tym okresie w systemie zarejestrowało się ponad 600 firm, dostawcy zgłosili ponad 120 usług rozwojowych, ponad 70 usług już zakontraktowano, a blisko 50 rozliczono. 

Dwuletni okres funkcjonowania naszego pilotażowego w skali kraju projektu to dobry moment, aby dokonać ewaluacji i podsumowania jego założeń oraz uzyskanych rezultatów, a także aby wyciągnąć wnioski, co powinno zostać usprawnione, zmienione lub doprecyzowane w zakresie regulacji rządzących tym mechanizmem wsparcia. Potwierdzają to również uzyskane przez Administratora PPWB opinie ekspertów oraz samych przedsiębiorców, zarówno tych, którzy już skorzystali z usług oferowanych w PPWB, jak i tych, którzy zamierzają z nich skorzystać. Konsekwencją tego procesu może być konieczność przedefiniowania niektórych usług przez Dostawców, aby uwydatnić ich wartość dodaną dla przedsiębiorców, a w ten sposób zwiększyć efektywność wydatkowanych środków unijnych. 

Nie można też nie wspomnieć o tym, że epidemia COVID-19 wywiera duży wpływ na sytuację zarówno podkarpackich przedsiębiorstw, jak i dostawców usług, istotnie zmieniając realia prowadzenia działalności gospodarczej i stawiając wszystkich uczestników rynku przed nowymi wyzwaniami. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz wytycznymi rządowymi, dotyczącymi wykorzystania funduszy unijnych w okresie epidemii, ta nowa sytuacja wymaga także od administratorów programów i projektów unijnych, aby oferowane przez nich wsparcie w jak największym stopniu wspierało funkcjonowanie firm w okresie kryzysu epidemiologicznego oraz wspomagało wyjście z niego. W przypadku naszego projektu oznacza to konieczność reorientacji systemu wsparcia PPWB w taki sposób, aby oferował przede wszystkim usługi, które w największym stopniu mogą wesprzeć podkarpackie przedsiębiorstwa w czasie kryzysu, a korzyści z nich uzyskane przyniosłyby firmom realne efekty.

Odpowiednie przeprojektowanie systemu PPWB wymaga jednak czasu. Dlatego też, w ślad za powyższymi przesłankami, zdecydowaliśmy się na tymczasowe wstrzymanie niektórych funkcjonalności Platformy, w tym:

- zamawiania usług przez Odbiorców Wsparcia (pozostanie możliwość przeglądania bazy usług);

- negocjowania zleceń pomiędzy Odbiorcami Wsparcia i Dostawcami Usług;

- kontraktowania nowych zleceń z Administratorem;

- rejestracji nowych DU oraz zgłaszania nowych Usług przez Dostawców.

Utrzymujemy możliwość rejestracji nowych Odbiorców Wsparcia. Dodatkowo, wszystkie zakontraktowane już Usługi oraz te, w których proces kontraktacji z Administratorem się rozpoczął (tj. dokumenty do zawarcia umowy wsparcia wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego), również są kontynuowane i nie podlegają zawieszeniu. Podobnie kontynuowana jest ocena już dokonanych zgłoszeń Dostawców Usług i samych usług (także tych, które znajdują się na etapie korekty).

Szacujemy, że wspomniane ograniczenia powinny potrwać około miesiąca.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

-  Etap kontraktowania i rozliczania usług: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: tel. 17 747 68 49;

-  Etap rejestracji: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania: tel. 17 866 1441, 17 866 1245, 17 866 1425, 17 866 1292, 17 866 1286.

Z wyrazami szacunku

Zespół PPWB

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.