Informacja dotycząca funkcjonowania systemu PPWB

Opublikowano: środa, 13 maj 2020, 19:06

Szanowni Państwo

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu została uruchomiona dwa lata temu jako pilotażowe narzędzie, które ma wspierać rozwój podkarpackich MŚP poprzez umożliwienie im zakupu profesjonalnych usług od Instytucji Otoczenia Biznesu i dostawców komercyjnych. W tym okresie w systemie zarejestrowało się ponad 600 firm, dostawcy zgłosili ponad 120 usług rozwojowych, ponad 70 usług już zakontraktowano, a blisko 50 rozliczono. 

Dwuletni okres funkcjonowania naszego pilotażowego w skali kraju projektu to dobry moment, aby dokonać ewaluacji i podsumowania jego założeń oraz uzyskanych rezultatów, a także aby wyciągnąć wnioski, co powinno zostać usprawnione, zmienione lub doprecyzowane w zakresie regulacji rządzących tym mechanizmem wsparcia. Potwierdzają to również uzyskane przez Administratora PPWB opinie ekspertów oraz samych przedsiębiorców, zarówno tych, którzy już skorzystali z usług oferowanych w PPWB, jak i tych, którzy zamierzają z nich skorzystać. Konsekwencją tego procesu może być konieczność przedefiniowania niektórych usług przez Dostawców, aby uwydatnić ich wartość dodaną dla przedsiębiorców, a w ten sposób zwiększyć efektywność wydatkowanych środków unijnych. 

Nie można też nie wspomnieć o tym, że epidemia COVID-19 wywiera duży wpływ na sytuację zarówno podkarpackich przedsiębiorstw, jak i dostawców usług, istotnie zmieniając realia prowadzenia działalności gospodarczej i stawiając wszystkich uczestników rynku przed nowymi wyzwaniami. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz wytycznymi rządowymi, dotyczącymi wykorzystania funduszy unijnych w okresie epidemii, ta nowa sytuacja wymaga także od administratorów programów i projektów unijnych, aby oferowane przez nich wsparcie w jak największym stopniu wspierało funkcjonowanie firm w okresie kryzysu epidemiologicznego oraz wspomagało wyjście z niego. W przypadku naszego projektu oznacza to konieczność reorientacji systemu wsparcia PPWB w taki sposób, aby oferował przede wszystkim usługi, które w największym stopniu mogą wesprzeć podkarpackie przedsiębiorstwa w czasie kryzysu, a korzyści z nich uzyskane przyniosłyby firmom realne efekty.

Odpowiednie przeprojektowanie systemu PPWB wymaga jednak czasu. Dlatego też, w ślad za powyższymi przesłankami, zdecydowaliśmy się na tymczasowe wstrzymanie niektórych funkcjonalności Platformy, w tym:

- zamawiania usług przez Odbiorców Wsparcia (pozostanie możliwość przeglądania bazy usług);

- negocjowania zleceń pomiędzy Odbiorcami Wsparcia i Dostawcami Usług;

- kontraktowania nowych zleceń z Administratorem;

- rejestracji nowych DU oraz zgłaszania nowych Usług przez Dostawców.

Utrzymujemy możliwość rejestracji nowych Odbiorców Wsparcia. Dodatkowo, wszystkie zakontraktowane już Usługi oraz te, w których proces kontraktacji z Administratorem się rozpoczął (tj. dokumenty do zawarcia umowy wsparcia wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego), również są kontynuowane i nie podlegają zawieszeniu. Podobnie kontynuowana jest ocena już dokonanych zgłoszeń Dostawców Usług i samych usług (także tych, które znajdują się na etapie korekty).

Szacujemy, że wspomniane ograniczenia powinny potrwać około miesiąca.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

-  Etap kontraktowania i rozliczania usług: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: tel. 17 747 68 49;

-  Etap rejestracji: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania: tel. 17 866 1441, 17 866 1245, 17 866 1425, 17 866 1292, 17 866 1286.

Z wyrazami szacunku

Zespół PPWB

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.