Zmiany w Regulaminie udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Opublikowano: wtorek, 1 wrzesień 2020, 23:44

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulamin udzielenia wsparcia dla MŚP wraz z załącznikami, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany. Są one wynikiem rekomendacji eksperckich zgłoszonych w procesie ewaluacji pilotażowej fazy realizacji projektu.

Do spraw rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się Wzór 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu. Za sprawy rozpoczęte rozumie się sprawy, w których wniosek o zawarcie umowy wsparcia został złożony w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Aktualne wersje dokumentów dostępne są poniżej, a także poprzez zakładki dotyczące poszczególnych naborów, umieszczone na stronie głównej projektu.

Pliki do pobrania

regulamin-msp-wrzesien-2020

620Kb

zal-nr-1-do-reg-formularz-zgloszenia-msp-wrzesien-2020

75Kb

zal-nr-2-do-reg-oswiadczenie-dot-syt-ekonomicznej-wrzesien-2020

74Kb

zal-nr-3-do-reg-upowazn-do-podpis-formularza-zglosz-wraz-z-zal-wrzesien-2020

96Kb

zal-nr-5-do-reg-taryfikator-wrzesien-2020

57Kb

zal-nr-6-do-reg-instrukcja-wypelniania-zalacznikow-wrzesien-2020

95Kb

zal-nr-7-do-reg-karta-oceny-wniosku-o-refundacje-wrzesien-2020

57Kb

zal-nr-8-karta-oceny-rozliczenie-uslugi-i-karta-nd-wrzesien-2020

51Kb

zal-nr-9-do-reg-mechanizm-popytowy-wrzesien-2020

90Kb

zal-nr-4-umowa-do01092020

680Kb

zal-nr-4-umowa-po01092020

686Kb

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.