Zmiany w regulaminie udzielenia wsparcia dla MŚP

Opublikowano: poniedziałek, 1 kwiecień 2019, 13:06

„Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany.

Zmiany dotyczą przede wszystkim konieczności dołączenia do dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy wsparcia dokumentów finansowych Odbiorcy Wsparcia tj. sprawozdań finansowych lub wydruku z księgi przychodów i rozchodów obejmującego stronę podsumowującą zamknięty rok obrotowy.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.