Stowarzyszenie B-4

Opis

Stowarzyszenie B-4 działa od 1996 r. i niezłomnie realizuje wizję organizacji aktywnej, otwartej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku. Celem statutowym B-4 jest podejmowanie działań w zakresie rozwoju środowisk lokalnych poprzez m.in. wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości a także wspieranie innowacyjności gospodarki, rozwoju nowych technologii i technik. Świadczy usługi w 4 obszarach: Badań, rozwoju, innowacji; Wsparcia dla biznesu; Edukacji i rynku pracy oraz Kompleksowej obsługi projektów.
Wsparcie MSP jest prowadzone w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej, w tym w ramach projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. B-4 zrealizowało 14 projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości poprzez szkolenia, doradztwo i dotacje na otworzenie działalności gospodarczej (6.2 POKL - 5 projektów; 8.1.2POKL -6 projektów oraz po jednym projekcie: 2.5 ZPORR, 1.6 SPORZL, PHARE 2003); 2 projekty z zakresu wsparcia w zakładaniu działalności gospodarczej typu spin off lub out oraz 19 projektów szkoleniowych skierowanych do przedsiębiorstw MŚP i pracowników. Ponadto B-4 współprowadzi Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu (sieć utworzona w ramach projektu POIG 3.3.1) oraz prowadzi od listopada 2009 r. Fundusz Pożyczkowy dla MŚP.
Organizuje i prowadzi szkolenia kierowane do MŚP.

Od 2013 r. B-4 świadczy usługi doradcze, usługi doradcze proinnowacyjne oraz usługi szkoleniowe dla przedsiębiorstw w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP (wpis nr 09/24/2013/417).
B-4 jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem działającego do 2008 r. klastra Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, zrzeszającego 41 podmiotów z Polski i zagranicy.
B-4 współpracuje z sektorem przedsiębiorstw, innymi instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami samorządowymi oraz uczelniami z Polski i z zagranicy. Posiada certyfikowany system zarządzania wg ISO 2

Dostępne usługi
Logo
Logo Stowarzyszenie B-4
Dane firmy

8131644630

731 998 568

lp.gro.4b@ofni

Zagłoby 7b, Rzeszów 35-304

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.