Doradztwo w zakresie kompleksowego wdrożenia oznakowania CE

Parametry usługi
30 135 - 107 625

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Typ: Usługa specjalistyczna dotycząca kompleksowego wdrożenia znaku CE.

Zakres usługi:
1) wstępna analiza oraz kwalifikacja produktu podlegającego oznakowaniu; ustalenie właściwych aktów ustawodawstwa Unii Europejskiej;
2) analiza obowiązujących dodatkowych wymogów wynikających z regulacji krajowych;
3) zgromadzenie oraz analiza wymaganej dokumentacji technicznej; podjęcie kroków w celu uzupełnienia ewentualnych braków;
4) analiza zakresu niezbędnych w procesie certyfikacji badań wyrobu;
5) kontakt z laboratoriami/jednostkami certyfikującymi w celu otrzymania ofert i warunków certyfikacji (określenie kwoty, terminu, ilości próbek, sposobu przygotowania próbek);
6) zlecenie wymaganych badań jednostkom certyfikującym/laboratorium;
7) obsługa zleconych procesów badań/certyfikacji, analiza kompletności przeprowadzonych procesów z określonymi w punkcie 1) i 2) wymaganiami;
8) sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych (bądź krajowej deklaracji zgodności) produktu oraz weryfikacja oznakowania CE

Produkt usługi stanowi deklaracja właściwości użytkowych (bądź krajowa deklaracja zgodności).

Usługa kończy się sporządzeniem planu wdrożenia.

Plan wdrożenia zawierał będzie m.in.:
• Zdefiniowanie produktu;
• Potencjał rynkowy;
• Harmonogram wdrożenia produktu;
• Osoby odpowiedzialne.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Prawidłowe i zgodne z prawem oznaczenie CE jest kluczowym elementem poprzedzającym dystrybucję produktu. W przypadku jakiegokolwiek błędu proceduralnego, wytwórca naraża się na surową odpowiedzialność prawną; oznaczenie stanowi bowiem jego oficjalną (i niezależną wobec podmiotów trzecich biorących udział przy produkcji) deklarację, iż produkt spełnia wszystkie stawiane przez dyrektywy wymagania. Fachowe dopełnienie procedur o tak daleko idących konsekwencjach jest zatem bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności MŚP. Oznacza to, iż realizacja doradztwa z zakresu kompleksowego wdrożenia oznakowania CE pośrednio wpłynie na rozwój sektora MŚP w województwie podkarpackim.

Ponadto, działania te umożliwią indywidualnemu przedsiębiorcy skuteczną ochronę przed ewentualnymi roszczeniami ze strony podmiotów trzecich (jakakolwiek szkoda wywołana przez produkt posiadający wadliwie przeprowadzony proces certyfikacji CE wiąże się najczęściej z ogromnymi karami finansowymi, niekiedy znacznie przewyższającymi budżet przedsiębiorstwa).
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
Stowarzyszenie B-4

8131644630

Zagłoby 7b, Rzeszów 35-304

Stowarzyszenie B-4 działa od 1996 r. i niezłomnie realizuje wizję organizacji aktywnej, otwartej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku. Celem statutowym B-4 jest podejmowanie działań w...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.