Usługa doradcza w zakresie projektowania automatyzacji produkcji.

Parametry usługi
64 575 - 172 200

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 3 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
W zakres usługi wchodzą następujące etapy:

•opracowanie z Klientem założeń i budżetu projektu,
•weryfikacja zwrotu inwestycji,
•optymalizacja końcowych rozwiązań pod kątem obecnego wdrożenia,
•opracowanie funkcjonalności maszyn i/lub urządzeń,
•opracowanie dokumentacji technicznej maszyn i/lub urządzeń,
•opracowywanie dokumentacji wykonawczej (listy części handlowych, rysunki złożeniowe, montażowe),
•opracowanie projektów elektrycznych.


Rezultatem usługi, a zarazem efektem mierzalnym będą:
-harmonogram wdrożenia
-założenia i budżet wykonawczy projektu,
-dokumentacja funkcjonalna maszyny,
-dokumentacja techniczna maszyny,
-dokumentacja wykonawcza maszyny,
-projekt elektryczny.


Wynikiem usługi będzie wskazana powyżej dokumentacja oraz Plan Wdrożenia zawierający rekomendacje techniczne, opracowany budżet wykonawczy, harmonogram wdrożenia, wskazanie potencjalnych dostawców wykonujących dedykowane rozwiązania zgodnie z opracowaną w wyniku realizacji usługi dokumentacją


Ilość godzin zależy zawsze od indywidualnych potrzeb klienta, głównie od stopnia skomplikowania usługi oraz zakresu, na który każdorazowo składają się wszystkie wymienione etapy usługi.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Automatyka maszyn, lub też szerzej automatyka przemysłowa, jest przyszłością dla zakładów produkcyjnych, chcących się rozwijać. Wymóg automatyzacji wielu procesów narzucają nowe technologie. Branże przetwórcze, powiększające swoją infrastrukturę, od lat korzystają z rozbudowanych linii produkcyjnych, co gwarantuje im utrzymanie produkcji na bardzo wysokim poziomie. Daje to ogromne możliwości sprzedażowe, perspektywy dalszego rozwoju, a także szanse otwierania się na rynki międzynarodowe.

Zgodnie z wynikami badań firmy doradczej Deloitte (https://www.pulshr.pl/) opublikowanych pod koniec 2018 roku: „The robots are waiting. Are you ready to reap the benefits?” największą korzyścią ze zmiany technologicznej jest zwiększenie efektywności pracy. Wskazało na to aż 95 proc. ankietowanych. Oprócz tego zaznaczają, że robotyzacja w ich organizacjach pozytywnie wpłynęła, m.in. na działalność zgodną z przepisami i obniżyła koszty pracy.

W badaniach przeprowadzonych przez Deloitte w 2016 i 2017 roku respondenci wskazywali na obniżenie kosztów jako priorytet przy wdrażaniu robotyzacji. Obecnie widać sporą zmianę. Trzema najważniejszymi priorytetami dla kadry kierowniczej są natomiast: zwiększenie produktywności, poprawa jakości obsługi klientów i zapewnienie automatyzacji na dużą skalę.

Ocena wartości robotyzacji pod względem zwiększenia produktywności, a nie tylko redukcji kosztów działalności pokazuje, że strategia automatyzacji dojrzewa w wielu organizacjach. Ankietowani zwracają także uwagę na to, że automatyzacja poprawiła dokładność i terminowość, co oznacza lepszą jakość obsługi klientów.

Opierając się na powyższych badaniach stwierdzić należy, iż wprowadzona usługa będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój sektora MŚP w rejonie. Usprawnienie i poprawa jakości świadczonych usług przez przedsiębiorstwo wpłynie na konkurencyjność firmy w całym sektorze MŚP. Przyczyni się to do wzrostu jakości produktów i samej produkcji w województwie podkarpackim.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
Stowarzyszenie B-4

8131644630

Zagłoby 7b, Rzeszów 35-304

Stowarzyszenie B-4 działa od 1996 r. i niezłomnie realizuje wizję organizacji aktywnej, otwartej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku. Celem statutowym B-4 jest podejmowanie działań w...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.