Wykonywanie obliczeń wytrzymałości w zakresie analiz statycznych i nieliniowych dowolnej konstrukcji (konstrukcje metalowe, kompozytowe) z pełnym uwzględnieniem kontaktów.

Parametry usługi
14 207 - 162 360

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Typ: Usługa specjalistyczna analiz CFD i analiz strukturalnych MES bazują na specyficznych danych dostarczonych przez beneficjenta usługi, dokonywane są zatem każdorazowo w sposób zindywidualizowany i kompleksowy).

Opis:
Numeryczna mechanika płynów (ang. Computational Fluid Dynamics) jest działem mechaniki płynów w której do rozwiązywania równań opisujących przepływ płynu oraz ciepła wykorzystuje się metody numeryczne. Pozwala to na symulację skomplikowanych zagadnień z dużą dokładnością wyników nie możliwych do osiągniecia klasycznymi metodami. Posiadane oprogramowanie CFD z pakietu Ansys pozwala na symulację właściwie dowolnych zagadnień z zakresu przepływu płynów oraz wymiany ciepła w tym analiz sprzężonych.

Analizy strukturalne wykonywane są za pomocą oprogramowania z pakietu Ansys metodą elementów skończonych (MES, ang. FEM, finite-element method). Analizy pozwalają na obliczenia wytrzymałościowe pojedynczych części oraz złożeń przy uwzględnieniu kontaktów między nimi. Bogata baza materiałowa oraz możliwości i elastyczność oprogramowania umożliwia wykonanie obliczeń dla właściwie dowolnie zaprojektowanej struktury jednocześnie

Zakres usługi obejmuje:
obliczenia wytrzymałości w zakresie analiz statycznych i nieliniowych dowolnej konstrukcji (konstrukcje metalowe, kompozytowe) z pełnym uwzględnieniem kontaktów.
Produkt usługi: Specjalistyczna analiza zagadnienia w formie raportu.

Na usługę składa się:
1) Szczegółowa analiza zagadnienia
2) Wykonanie numerycznego modelu geometrycznego na podstawie dostarczonej dokumentacji
3) Wykonanie siatki obliczeniowej
4) Wykonanie analizy
5) Analiza wyników obliczeń
6) Przygotowanie raportu.

Usługa kończy się sporządzeniem planu wdrożenia.

Plan wdrożenia zawierał będzie m.in.:
• Zdefiniowanie produktu;
• Potencjał rynkowy;
• Harmonogram wdrożenia produktu;
• Osoby odpowiedzialne.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Realizacja usługi w postaci obliczenia wytrzymałości w zakresie analiz statycznych i nieliniowych dowolnej konstrukcji (konstrukcje metalowe, kompozytowe) z pełnym uwzględnieniem kontaktów z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS wpłynie na rozwój sektora MŚP w województwie podkarpackim. Dokonane analizy i symulacje bezpośrednio wykażą słabe oraz mocne strony elementu poddanego badaniu, co dostarczy usługobiorcy niezbędnych danych na temat jego produktu, wraz z wytycznymi co do konieczności usprawnień bądź zmian. Uzyskanie wglądu w możliwie najbliższą rzeczywistości symulacje nie tylko stwarza możliwość uniknięcia ogromnych kosztów związanych ze sprawdzaniem produktu w praktyce, ale i pozwala uniknąć potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Branża inżynierska cechuje się bowiem maksymalną dbałością o detale; nawet 0,5 cm przesunięcia może rzutować na stabilność całej konstrukcji.

Wykonywanie przedmiotowej usługi – z wykorzystaniem podanego oprogramowania – jest na obecnym rynku usług bardzo rzadkie. Wynika to przede wszystkim ze stopnia złożoności zagadnienia. Niezbędny jest bowiem nie tylko szeroki zakres wiedzy fizycznej i matematycznej, ale i doskonała znajomość skomplikowanego programu ANSYS. Efektem jest istnienie niszy, mimo dużego zapotrzebowania na usługę. Województwo podkarpackie posiada duży, stale rozwijający się sektor produkcyjny bazujący na wytwarzaniu skomplikowanych części oraz konstrukcji, niemniej jednak – z uwagi na techniczną naturę branży – pozbawiony jest on dostatecznego wsparcia. Na chwilę obecną MŚP zmuszone są do wykonywania badań „na własne ryzyko”, bądź poszukiwania rozwiązań alternatywnych. Wprowadzenie kompleksowej usługi w przedmiocie dokonywania analiz z dziedziny CFD oraz MES będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój sektora MŚP w rejonie. Sprowadza się bowiem do ograniczenia ryzyka powstania produktu wadliwego, oraz wdrożenie myśli przewodniej, opartej na korzystaniu z nowoczesnych, skutecznych rozwiązań umożliwiających maksymalizację
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
Stowarzyszenie B-4

8131644630

Zagłoby 7b, Rzeszów 35-304

Stowarzyszenie B-4 działa od 1996 r. i niezłomnie realizuje wizję organizacji aktywnej, otwartej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku. Celem statutowym B-4 jest podejmowanie działań w...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.