Analiza ryzyka wdrożenia innowacji

Parametry usługi
34 440 - 39 360

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 2 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Typ: usługa specjalistyczna (usługa może być oferowana w różnych przedsiębiorstwach i wymaga odrębnego zaprojektowania lub istotnych modyfikacji w zależności od potrzeb konkretnego MŚP; opracowanie usługi wymaga zapoznania się z działalnością konkretnego przedsiębiorstwa i przeanalizowania indywidualnych czynników, charakteru wdrażanej innowacji oraz jej oddziaływania na branżę, w której działa MŚP)

Cel usługi: zidentyfikowanie i zdefiniowanie obszarów narażonych na ryzyko na skutek wdrożenia innowacji.
Zakres usługi obejmuje:
1) wytyczenie krytycznej ścieżki projektu;
2) wielowymiarowa analiza ryzyka, w szczególności: rynkowa, finansowa, konkurencyjna, technologiczna;
3) zdefiniowanie obszarów projektu najbardziej narażonych na ryzyko i zaproponowanie sposobów ograniczenia ryzyka;
4) przygotowanie planu zarządzania ryzykiem.
W efekcie doradztwa zostanie opracowana dokumentacja zawierająca podsumowanie realizacji usługi doradczej (w tym: opis krytycznej ścieżki projektu, analizę ryzyka oraz planu działania w sytuacjach kryzysowych).
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Innowacje odgrywają istotną kluczową rolę w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ich wdrażanie nie jest jednak łatwe i pociąga za sobą konieczność analizy procesów towarzyszących temu zjawisku. Niezmiernie ważne jest, aby zasób informacji, jaki posiada dany analityk, był wystarczający do określenia kluczowych czynników tego procesu. Oczywistością jest, iż realizowany proces innowacyjny w obrębie danego podmiotu ma na celu podniesienie efektywności jego działania. Podejmowane decyzje powinny zatem wpłynąć na pozytywne wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Obarczone są one jednak ryzykiem, którego negatywnych skutków każdy chciałby uniknąć. Dlatego tak ważna jest analiza ryzyka rozumiana jako cały proces zarządzania ryzykiem. Realizacja procesu zarządzania ryzykiem wymaga wielokrotnych analiz i kontrolnych działań, dlatego niezmiernie ważne jest prawidłowe opisanie, a tym samym zestawienie źródeł ryzyka w przedsiębiorstwie.

W związku z powyższym korzyści jakie zyska sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są następujące:
- profesjonalnie wykonaną analizę ryzyka wdrożenia różnego rodzaju innowacji – może dotyczyć zarówno wprowadzanej innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej,
- minimalizacja ryzyka związanego z wdrażaniem innowacji (opracowanie gotowego planu działania w sytuacjach kryzysowych),
- zwiększenie stopnia skutecznie wdrożonych innowacji – dzięki szczegółowej analizie dokonanej na etapie poprzedzającym wdrożenie innowacji w firmie,
- zwiększenie ilości firm decydujących się na wdrożenie w firmie innowacji – dzięki profesjonalnej analizie ryzyka wdrożenia innowacji – wiele nie do końca zdecydowanych na wdrożenie innowacji przedsiębiorców zobaczy szansę rozwoju własnej firmy,
- propagowanie wdrażania innowacji jako szansy rozwoju przedsiębiorstw z sektora MMŚP.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
Stowarzyszenie B-4

8131644630

Zagłoby 7b, Rzeszów 35-304

Stowarzyszenie B-4 działa od 1996 r. i niezłomnie realizuje wizję organizacji aktywnej, otwartej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku. Celem statutowym B-4 jest podejmowanie działań w...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.