Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców z Podkarpacia

Opublikowano: środa, 28 czerwiec 2023, 14:31

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców.

Uprawnionymi  wnioskodawcami w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Dofinansowanie można uzyskać na  wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, poprzez m.in.:

a) wsparcie przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów związanych z segregacją płci i niwelowaniem różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn,

b) wsparcie pracodawców w obszarze zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników, z uwzględnieniem preferencji w rozwoju talentów przywódczych kobiet,

c) tworzenie elastycznych ścieżek kariery, miejsc office sharing, ze szczególnymi preferencjami dla kobiet, osób młodych i starszych, z możliwością zaangażowania w tych obszarach organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów lokalnych,

d) organizacja działań promocyjnych i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń z zakresu niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością dla pracodawców i pracowników,

e) wsparcie związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy.

Wnioski można składać od 21.07.2023  do 25.08.2023 r. a na przedsiębiorców czekają środki w kwocie 52 mln zł

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na  stronie Funduszy Europejskich dla Podkarpacia.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.