Współpraca MŚP z dużymi przedsiębiorcami w ramach Ścieżki SMART na rzecz dostępności

Opublikowano: poniedziałek, 19 czerwiec 2023, 13:12

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza duże firmy do udziału w konkursie Ścieżka SMART na rzecz dostępności. W ramach konkursu istnieje możliwość realizacji kompleksowych projektów na rzecz dostępności z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna, natomiast pozostałe moduły  przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo z własnych środków. 

Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny naboru oraz wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Konkurs dedykowany jest dużym przedsiębiorstwom, które muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), aby uzyskać wsparcie.

Wnioski można składać od  6 lipca  do  30 października 2023  r. (do godz. 16:00)., a na przedsiębiorców czekają środki w kwocie 445 mln zł.  Termin składania wniosków może zostać skrócony, gdy wartość dofinansowania w złożonych wnioskach przekroczy 200% budżetu naboru.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Funduszy Europejskich  oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.