Sekwencja Sp. z o.o.

Opis

Firma Sekwencja Sp. z o.o. definiowana jako Instytucja Otoczenia Biznesu, swoją działalność prowadzi od 2014 roku. Jej misją jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz kreowanie instrumentów ich rozwoju.

W dniu 05.02.2016 Ośrodek Innowacji pn. Sekwencja Sp. z o.o. uzyskał akredytację Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) w ramach usług doradczych w zakresie innowacji. Natomiast od dnia 02.11.2016 firma pozyskała również akredytację mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji nadawaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich).

Głównym celem działalności firmy jest popularyzowanie wśród polskich przedsiębiorstw innowacyjnych metod poprawy efektywności biznesowej, m.in.: modelowania procesów biznesowych za pomocą notacji BPMN 2.0, Cloud Computing czy racjonalizacji wydatków na informatykę.

W przeciągu 15 lat Sekwencja Sp. z o.o. opracowała metodykę pracy, która opiera się na skutecznym rozumieniu potrzeb klienta. Jej wynikiem jest szybka i efektywna komunikacja pomiędzy stronami, która przekłada się na długotrwałą współpracę. Wierzymy, że współpraca, oparta na zaufaniu jest gwarantem sukcesu. Świadczymy usługi na terenie całej Polski, a naszymi głównymi miejscami działania są Warszawa, Kraków i Łódź.

Spółka pełni rolę koordynatora klastra teleinformatycznego Klaster.info.

Firma wdrożyła System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015. Należała także do ogólnopolskiej sieci KSU (Krajowy System Usług) i posiadała również status ośrodka Krajowego Systemu Innowacji (KSI). KSU został rozwiązany i w jej miejsce powstała Baza Usług Rozwojowych, w której jako wykonawca Sekwencja widnieje od 2016 roku.

Nasze kompetencje, doświadczenie i wysoka jakość świadczonych usług pozwalają pomóc przedsiębiorcom bez względu na ch

Dostępne usługi
Logo
Logo Sekwencja Sp. z o.o.
Dane firmy

7342823116

+48 (22) 173 50 00

gro.ajcnewkes@ofni

ul. Władysława Reymonta 38, Piastów 05-820

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.