Specjalistyczna usługa analizy, mapowania i modelowania procesów biznesowych

Parametry usługi
10 824 - 160 392

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 9

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Specjalistyczna usługa ma charakter unikalny – prowadzone działania dostosowane będą do indywidualnych potrzeb Odbiorcy Wsparcia [dalej OW]. Celem usługi jest opracowanie i wdrożenie innowacji organizacyjnych i procesowych w przedsiębiorstwach na podstawie analizy, mapowania i modelowania procesów biznesowych, które posłużą do optymalizacji funkcjonowania firmy. W ramach usługi zostaną również zaproponowane innowacyjne rozwiązania informatyczne w wielu obszarach przedsiębiorstwa. Niniejsze rozwiązania stanowić będą zalecenia ujęte w raporcie. Przedsiębiorca otrzyma jedynie propozycje/sugestie rekomendowanych rozwiązań, nie zaś gotowe rozwiązania objęte prawami autorskimi – usługa nie wiąże się z zakupem środków trwałych i WNiP. Usługa będzie realizowana przez samodzielny zespół konsultantów w oparciu o wypracowane standardy. Dzięki automatyzacji usługi oszczędzamy cenny czas Klienta, a ponadto podnosimy jakość usługi poprzez zastosowanie dedykowanej aplikacji zawierającej aktualną bazę rozwiązań i wiedzy eksperckiej.
I.Etap opracowania usprawnień:
1.Analiza:
-Analiza pozyskanych drogą elektroniczną dokumentów
-Konsultacja osobista z Przedsiębiorcą, identyfikacja potrzeb rozwojowych
-Audyt technologiczny IT
2.Mapowanie:
-Opis i mapowanie stanu aktualnego wybranych procesów biznesowych
-Mapowanie procesów głównych w wybranych obszarach (Obszary zidentyfikowane zostaną biorąc pod uwagę specyfikę działalności OW, mogą dotyczyć m.in.: IT, HR i administracji, księgowości, analiz i kontrolingu, produkcji, transportu, logistyki, magazynu, remontów i utrzymania. W zależności od potrzeb OW ilość modelowanych procesów może się zwiększyć lub zmniejszyć).
3.Modelowanie:
-Modelowanie ASIS
II.Etap wdrożenia (Doradztwo w zakresie wdrażania usprawnień dotyczących przemodelowanych procesów biznesowych)
1.Identyfikacja problemów i „wąskich gardeł” w procesach biznesowych wybranych obszarów
2.Modelowanie i budowa modelu stanu optymalnego procesów biznesowych wybranych obszarów (modelowanie TOBE)
3.Symulacja możliwych innowacji prowadzących do optymalizacji procesów biznesowych
4.Stworzenie planu wdrożenia rekomendowanych usprawnień – zatwierdzenie planu wdrożenia nastąpi w ciągu 14 dni od jego przekazania do OW
5.Opracowanie raportu końcowego zawierającego opis usprawnień niezbędnych do wdrożenia
Pracochłonność poszczególnych zadań będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.
Produkty usługi: Raport końcowy z zaleceniami związanymi z innowacjami prowadzącymi do optymalizacji procesów biznesowych, zawierający część teoretyczną opisującą stosowaną metodykę pracy, mapy ogólne, mapy i modele procesów w stanie ASIS i TOBE, wykaz wszystkich procesów w tabeli, modele wraz z opisami oraz rekomendacje – planowane do wdrożenia usprawnienia procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Struktura raportu będzie składała się z dwóch części:
I. Podsumowania I etapu (opracowania usprawnień):
-Rzeczywistego i aktualnego opisu zasobów informatycznych,
-Modeli procesów biznesowych w wybranych obszarach
-Modeli procesów ASIS przed analizą,
II. Podsumowanie II etapu (wdrożenia):
-Modeli procesów TOBE po analizie oraz opis zaleceń dotyczących ich optymalizacji,
-Identyfikacji „wąskich gardeł”,
-Propozycji optymalizacji infrastruktury,
-Sugestii co do wyboru i użytkowania wydzielonych i zintegrowanych systemów magazynowych, produkcyjnych, logistycznych (jeśli dotyczy),
-Planu wdrożenia zawierającego długoterminowy (12-miesięczny) harmonogram wdrożenia usprawnień.
Produkty usługi w formie raportu, w tym planu wdrożenia zostaną przekazane w formie elektronicznej (format PDF) na nośniku typu płyta CD/DVD lub mailowo na adres poczty elektronicznej wskazany przez OW. Usługa musi zostać wdrożona przez OW w okresie nieprzekraczającym 18 miesięcy od opracowania przez DU usprawnień oraz akceptacji planu wdrożenia.
Korzyści dla Klienta:
1.Profesjonalna realizacja usługi
2.100% pewności powodzenia wykonania usługi
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Głównym celem realizacji specjalistycznej usługi analizy, mapowania i modelowania procesów biznesowych jest pomoc polskim mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom poprzez analizę ich struktury, a następnie wskazanie rozwiązań informatycznych lub outsourcingowych, które pozwolą usprawnić ich działanie. Dzięki temu przedsiębiorcy będą w stanie podnieść konkurencyjność swojej firmy.
Usługi modelowania procesów biznesowych są potrzebne wszystkim przedsiębiorstwom i obejmują analizę wielu obszarów prowadzonej działalności. Wielowymiarowy obraz przedsiębiorstwa pozwala na dostrzeżenie ewentualnych miejsc, w których można wprowadzić zabiegi optymalizujące procesy i wdrożyć efektywne rozwiązania. Do wartości dodanych usługi należą:
- szczegółowa analiza newralgicznych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa m.in. produkcji, logistyki, magazynu (oraz innych w zależności od zapotrzebowania klientów), która umożliwi identyfikację działań nieefektywnych i ich modyfikację lub eliminację,
- otrzymanie pełnego obrazu funkcjonowania firmy, który pozwala na wprowadzenie optymalnych zmian w procesach i obniżenie kosztów,
- możliwość dostrzeżenia błędów, wydzielenia nieefektywnych procesów na zewnątrz organizacji, usprawnienia działania firmy poprzez dopasowanie funkcjonalne systemów ERP i pomoc w ich wyborze,
- zaproponowane konkretnych innowacyjnych rozwiązań informatycznych w wielu obszarach infrastruktury IT oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia innowacji technologicznej.
Wszystko to sprawia, że osoba zarządzająca firmą dostaje do ręki pełną diagnozę i receptę w jednym. Wdrożone zalecenia usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorstw i podwyższą ich poziom innowacyjności.
Praktyka biznesowa wskazuje, iż dzięki zmapowaniu i optymalizacji procesów przedsiębiorstwo jest w stanie znacznie zwiększyć swoją efektywność oraz konkurencyjność na rynku. Dobrze zaprojektowane i funkcjonujące procesy biznesowe stanowią niejako podstawę sukcesu gospodarczego.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Sekwencja Sp. z o.o.

7342823116

ul. Władysława Reymonta 38, Piastów 05-820

Firma Sekwencja Sp. z o.o. definiowana jako Instytucja Otoczenia Biznesu, swoją działalność prowadzi od 2014 roku. Jej misją jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz kreow...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.