INNpuls Sp. z o.o.

Opis

INNpuls świadczy wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Z uwagi na koncentrację Spółki na projektach o wysokim potencjale innowacyjnym, klienci na rzecz których świadczy usługi, w zdecydowanej większości zaliczani są do sektorów wysokich i średnio-wysokich technologii, w tym branży elektromaszynowej (w tym lotniczej), chemicznej, informatycznej oraz usługowej. Do grona klientów należą m.in.jednostki naukowo-badawcze, z którymi Spółka współpracuje w zakresie projektów badawczych, rozwojowych oraz szkoleniowych, mających m.in. na celu wzrost transferu wiedzy i technologii między środowiskiem naukowym i biznesowym, oraz samorządy z woj. podkarpackiego.
W strukturze Spółki działa Centrum Doradztwa oraz Centrum Szkoleń Technicznych. Centrum Doradztwa specjalizuje się w merytorycznym wspieraniu innowacyjnej działalności przedsiębiorstw poprzez usługi doradcze w zakresie: skutecznego pozyskiwania dotacji z regionalnych, krajowych i międzynarodowych źródeł, kompleksowego zarządzania projektami, opracowywania i wdrażania dokumentów strategicznych, doradztwa inwestycyjnego.
Centrum Szkoleń Technicznych oferuje specjalistyczne szkolenia dedykowane strategicznym branżom gospodarki regionu, w tym branży lotniczej. Pełna oferta szkoleń na stronie www.szkolenia.innpuls.pl.
Ponadto jako jedyna firma w Polsce, we współpracy z Lufthansa Technical Training, oferujemy specjalistyczne kursy technicznego języka angielskiego dla lotnictwa.
INNpuls wspiera rozwój przedsiębiorstw w oparciu o wzornictwo przemysłowe, a także w popularyzację idei dizajnu w regionie. W tym obszarze świadczy usługi wykonywania audytów wzorniczych, projektów strategii rozwoju produktów/usług z wsparciem procesu wdrażania. Szczególną specjalizacją Firmy jest propagowanie idei wzornictwa usług, (projektowania usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań, zaprojektowanych z uwzględnieniem kontaktu z samym produktem i metodami budowy więzi klie

Dostępne usługi
Logo
Logo INNpuls Sp. z o.o.
Dane firmy

8133540225

177788270

lp.slupnni@ofni

Hetmańska 40A, Rzeszów 35-045

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.