Fundacja Świat Bez Barier

Opis

Fundacja Świat Bez Barier z siedzibą w Przemyślu oraz z oddziałem w Rzeszowie, prowadzi swoją działalność od 30 kwietnia 2020 roku. Misją Fundacji jest szerzenie pomocy w zakresie rozwoju, edukacji oraz aktywacji zawodowej. Celem jest prowadzenie charytatywnej działalności oświatowo-wychowawczej oraz usług określonych w statucie Fundacji. Dodatkowo Fundacja Świat Bez Barier świadczy bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców w ramach #Academy2021.
Fundacja Świat Bez Barier skupia wielu ekspertów, dzięki czemu jej usługi skierowane są zarówno do podopiecznych fundacji, jak i przedsiębiorców.
Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy podopiecznymi, pomagając im w rozwoju i aktywacji zawodowej, osobami chcącymi rozpocząć działalność, a przedsiębiorcami polegającym na pośredniczeniu w znalezieniu miejsca praktyk, stażu lub pracy oraz świadczenia usług wysokospecjalistycznych. Dzięki specjalistom posiadającym odpowiednie doświadczenie i uprawnienia Fundacja realizuje również usługi związane z oprogramowaniem, reklamą, badaniem rynku i opinii publicznej, projektowania interfejsów i projektów graficznych, stosunków międzyludzkich, komunikacją oraz zarządzaniem.
Osoby te posiadają doświadczenie, wiedzę i doskonale rozumieją zasady funkcjonowania w przestrzeni internetowej i potrafią dostosować komunikaty w celu realizacji założonych celów.
Zespół współpracujący wspiera rozwój Fundacji poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego, prowadzenie działalności wspomagającej edukację oraz działalności związanej z marketingiem oraz z tworzeniem serwisów i aplikacji internetowych.
Prowadzone działania Fundacji pozwalają na zwiększenie rozpoznawalności, dotarcie do nowych darczyńców oraz szerzenie zakresu jej działalności. Dzięki podjętym czynnościom spełnia rolę edukacyjną oraz zapewnia rozwój poprzez grono specjalistów wykwalifikowanych w wykonywaniu usług specjalistycznych.

Dostępne usługi
Logo
Logo Fundacja Świat Bez Barier
Dane firmy

7952559066

510 069 993

lp.reirabzebtaiwsajcadnuf@tkatnok

Księdza Piotra Skargi 1, Przemyśl 37-700

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.