Złożone działania marketingowe polegające na pozycjonowaniu marki w świadomości odbiorców, opracowane na podstawie wcześniej przeprowadzonego audytu, których celem jest pozyskanie, utrzymanie i odzyskanie klientów.

Parametry usługi
73 800 - 135 300

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 5

od 3 do 9

Czas realizacji

(miesiące)

4.90

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Celem projektu jest zwiększenie pozycji marki w świadomości odbiorców, dzięki kompleksowym działaniom marketingowym, w skład których wchodzą prace audytorskie, wdrożenie nowej strategi marki, kampanie reklamowe oraz rozwiązania wspierające.

Wdrożenie kampanii reklamowej zorientowanej na cel, jest możliwe dzięki przeprowadzeniu audytu i analizy obecnej sytuacji, w której znajduje się marka. Zostają sprecyzowane jej wartości, misja oraz wizja, cele ogólne i szczegółowe. Określone zostaną także mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz definiowane są szanse i zagrożenia w analizie SWOT. Badana jest pozycja marki w mediach społecznościowych. Należy również zbadać otoczenie rynkowe, działania konkurencji oraz określić grupę docelową. Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonego audytu poprowadzą do wdrożenia rozwiązań marketingowych, które pozwolą na realizację celu. Umożliwią także wzrost popularności i zainteresowania marką, a co za tym idzie - maksymalizację jej zysków.

OPRACOWANIE

 1. Analiza misji, wizji, wartości wyznawanych przez markę, oferty produktowej i usługowej oraz historii i założeń badanej marki.
 2. Określenie otoczenia rynkowego, grup docelowych, wzorców zakupu, sposobów postrzegania korzyści z zakupu, poziomu wiedzy o produkcie, oczekiwania wobec produktów na podstawie wcześniej zebranych informacji. Zbadanie bezpośredniej konkurencji analizowanego przedsiębiorstwa.
 3. Ocena efektywności działań. Analiza dotychczasowych kanałów komunikacji marki. Mierzenie skuteczności działań za pośrednictwem kanałów. Podczas audytu badana jest również obecność marki w wyszukiwarce Google i Mapach Google oraz social mediach pod kątem estetyki i jakości grafik, zdjęć, treści, sposobu przekazywanych informacji.
 4. Przeprowadzenie analizy SWOT. Sprecyzowanie celów ogólnych i szczegółowych, które są dopasowane do możliwości marki.
 5. Zaplanowanie działań, które wpłyną na pozyskanie, utrzymanie i odzyskanie klienta. Etap ten rozpoczyna się od określenia znaczenia marki, dominujących w przekazach cech i sposobów pozycjonowania marki w świadomości odbiorców. Na ten etapie prac planuje się wyobrażenia o firmie.
 6. Określenie kanałów komunikacji, za pośrednictwem których marka będzie docierać do odbiorców. Scharakteryzowanie sposobu, kanału, częstotliwości komunikacji, rodzaju contentu w mediach społecznościowych oraz poza internetem. Analiza tych działań prowadzi do powstania spójnego i usystematyzowanego harmonogramu, dzięki któremu będzie możliwa realizacja założonych celów.
 7. Opracowanie planu marketingowego i harmonogramu dla proponowanych działań.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Szczegółowy Audyt marki. Elektroniczna
2 Strategia marketingowa. Elektroniczna
3 Plan marketingowy i harmonogram prac. Elektroniczna
4 Raport z przeprowadzonych działań w etapie opracowanie. Elektroniczna

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia

WDROŻENIE

 1. Wdrażanie strategii marketingowej zgodnie z opracowanym planem i harmonogramem przygotowany w etapie opracowanie zgodne z działaniami w niniejszym etapie z punktów 2 -14.
 2. Wykonanie sesji zdjęciowych.
 3. Przygotowanie kreacji reklamowych (social media, google)
 4. Przygotowanie video/animacja.
 5. Projekt pakietu grafik/szablonów do wykorzystania w kanałach social media.
 6. Publikacja postów we wszystkich wybranych kanałach social media.
 7. Publikacja relacji Facebook Stories/Instagram Stories.
 8. Przygotowanie i realizacja kampanii marketingowych na poszczególnych kanałach wyłonionych w audycie (np. Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest i Google) oraz działania remarketingowe.
 9. Przygotowanie Landing Page’y dla poszczególnych grup odbiorców, które zostaną wyłonione podczas audytu.
 10. Kampania content marketing.
 11. Implementacja narzędzi analitycznych.
 12. Kampania remarketingowa: Facebook, Google
 13. Interakcje na komentarze na Social Media
 14. Generowanie raportów z przeprowadzonych kampanii marketingowych.

Dopasowanie nowej strategii marketingowej do potrzeb i możliwości klienta jest możliwe dzięki realizacji działań etapami. Zakończeniem audytu jest raport, w którym uwzględniony jest stan wyjściowy firmy oraz zmiany, które zostały wprowadzone w ramach projektu i ich rezultaty.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Sesje zdjęciowe. Elektroniczna
2 Kreacje reklamowe. Elektroniczna
3 Filmy video/Animacja. Elektroniczna
4 Projekt pakietu grafik/szablonów. Elektroniczna
5 Wykonanie i publikacja postów. Elektroniczna
6 Publikacja relacji Facebook Stories/Instagram Stories Elektroniczna
7 Kampanie marketingowe Elektroniczna
8 Landing Page - projekty graficzne, programowanie, instalacja, powiązanie z kampaniami marketingowymi. Elektroniczna
9 Kampania content marketing Elektroniczna
10 Implementacja narzędzi analitycznych Elektroniczna
11 Kampania remarketingowa: Facebook, Google
Elektroniczna
12 Interakcje na komentarze na Social Media Elektroniczna
13 Raport z przeprowadzonych działań Elektroniczna
14 Raport końcowy. Elektroniczna
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Kompleksowa strategia marketingowa umożliwia lepsze pozycjonowanie się marki w świadomości jej odbiorców oraz budowanie do niej zaufania. Wdrażane rozwiązania powstają na podstawie opracowanego wcześniej audytu, przez co są dopasowane do danego przedsiębiorstwa i w pełni odpowiadają jego potrzebom. Pozwalają na całościowy rozwój firmy pod wieloma względami.

Wnioski z przeprowadzonego audytu są podstawą do wprowadzenia działań marketingowych takich jak przygotowanie kreacji reklamowych w internecie czy realizacja kampanii marketingowych. Spójne działania prowadzą do zdobycia nowych klientów, ale także utrzymania pozytywnych relacji z dotychczasowymi odbiorcami. Podnoszą także konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz wyróżniają je na tle innych. Dzięki temu możliwe jest budowanie renomy marki jako lidera na rynku.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Fundacja Świat Bez Barier

7952559066

Księdza Piotra Skargi 1, Przemyśl 37-700

Fundacja Świat Bez Barier z siedzibą w Przemyślu oraz z oddziałem w Rzeszowie, prowadzi swoją działalność od 30 kwietnia 2020 roku. Misją Fundacji jest szerzenie pomocy w zakresie rozwoju, edukacji or...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.