Złożone działania marketingowe polegające na pozycjonowaniu marki w świadomości odbiorców, opracowane na podstawie wcześniej przeprowadzonego audytu, których celem jest pozyskanie, utrzymanie i odzyskanie klientów.

Powrót
73 800 - 73 800

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

3

Czas wdrożenia

(miesiące)

4

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

Przeprowadzenie działań marketingowych w Internecie poprzedzone analizą potrzeb i oczekiwań marki

Na usługę składa się ETAP OPRACOWANIA i ETAP WDROŻENIA. Są to etapy, które pozwolą na kompleksowe przeprowadzenia działań i osiągnięcie założonych celów. Produkty, które powstaną w etapie opracowania to szczegółowy audyt marki, strategia marketingowa, plan marketingowy i harmonogram prac oraz raport z przeprowadzonych działań.

Zaproponowane w etapie wdrożenia działania marketingowe będą specjalnie przygotowane dla każdego odbiorcy i uwzględniać jego potrzeby. Dedykowana rozwiązania są autorskie i skierowana na rozwój przedsiębiorstwa.

OPRACOWANIE

1. Analiza misji, wizji, wartości wyznawanych przez markę, oferty produktowej i usługowej oraz historii i założeń badanej marki.
2. Określenie otoczenia rynkowego, grup docelowych, wzorców zakupu, sposobów postrzegania korzyści z zakupu, poziomu wiedzy o produkcie, oczekiwania wobec produktów na podstawie wcześniej zebranych informacji. Zbadanie bezpośredniej konkurencji analizowanego przedsiębiorstwa.
3. Ocena efektywności działań. Analiza dotychczasowych kanałów komunikacji marki. Mierzenie skuteczności działań za pośrednictwem kanałów. komunikacji. Podczas audytu badana jest również obecność marki w wyszukiwarce Google i Mapach Google oraz social mediach pod kątem estetyki i jakości grafik, zdjęć, treści, sposobu przekazywanych informacji.
4. Przeprowadzenie analizy SWOT. Sprecyzowanie celów ogólnych i szczegółowych, które są dopasowane do możliwości marki.
5. Zaplanowanie działań, które wpłyną na pozyskanie, utrzymanie i odzyskanie klienta. Etap ten rozpoczyna się od określenia znaczenia marki, dominujących w przekazach cech i sposobów pozycjonowania marki w świadomości odbiorców. Na ten etapie prac planuje się wyobrażenia o firmie.
6. Określenie kanałów komunikacji, za pośrednictwem których marka będzie docierać do odbiorców. Scharakteryzowanie sposobu, kanału, częstotliwości komunikacji, rodzaju contentu w mediach społecznościowych oraz poza internetem. Analiza tych działań prowadzi do powstania spójnego i usystematyzowanego harmonogramu, dzięki któremu będzie możliwa realizacja założonych celów.
7. Opracowanie planu marketingowego i harmonogramu dla proponowanych działań.


WDROŻENIE

1. Wdrażanie strategii marketingowej zgodnie z opracowanym planem i harmonogramem przygotowany w etapie opracowanie zgodne z działaniami w niniejszym etapie z punktów 2 -15.
2. Wykonanie sesji zdjęciowych: 1 sesji zdjęciowej - łącznie 20 zdjęć
3. Przygotowanie kreacji reklamowych (social media, google): 1 pakiet - 10 kreacji reklamowych
4. Przygotowanie video/animacja: 1 szt.
5. Projekt pakietu grafik/szablonów do wykorzystania w kanałach social media: 1 pakiet: 20 szt.
6. Publikacja postów we wszystkich wybranych kanałach social media: 16 szt.
7. Publikacja relacji Facebook Stories/Instagram Stories: minimum 16 relacji
8. Przygotowanie i realizacja kampanii marketingowych na poszczególnych kanałach wyłonionych w audycie (np. Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest i Google) oraz działania remarketingowe: minimum 3
9. Przygotowanie Landing Page’y dla poszczególnych grup odbiorców, które zostaną wyłonione podczas audytu: minimum 1 Landing Page
10. Kampania content marketing: 3 publikacje
11. Implementacja narzędzi analitycznych: Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager
12. Kampania remarketingowa: Facebook, Google
13. Interakcje na komentarze na Social Media: do 60 szt
14. Generowanie raportów z przeprowadzonych kampanii marketingowych: opracowanie łącznie 3 raportów
15. Raport końcowy przedstawiający podsumowanie wszystkich działań w ramach projektu.

Stosowane narzędzia (JIRA, Seostation, Semstorm, Google Analytics, Google Search Console, Ads Manager), umożliwiają monitorowanie jakości usługi.

Wariant nie przewiduje modyfikacji zakresu przedstawionego w pkt. B.2.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Usługi marketingowe uwzględnione w wariancie I są uniwersalne i skierowane do każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość, wiek czy branżę, w której działa. Działania zaplanowane w tym wariancie są szybkie i przeznaczone dla firm, których celem jest dynamiczny rozwój. Ich realizacja umożliwi ugruntowanie pozycji marki na rynku oraz w świadomości jej odbiorców. Pozwoli także na rozpowszechnianie informacje o samej firmie i produktach lub usługach, które oferuje.

Usługa jest kierowana do zarówno do przedsiębiorstw o długiej tradycji działania, jak i do firm rozpoczynających swoją działalność na rynku. Oferowany zakres działania znajdzie zastosowanie wśród firm, które zajmują się:
* produkcją,
* budownictwem i nieruchomościami,
* handlem,
* naprawą samochodów i motocykli,
* transportem,
* hotelarstwem i gastronomią,
* edukacją,
* i wielu innych.

110 700 - 110 700

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

3

Czas wdrożenia

(miesiące)

4

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

Działania marketingowe o rozszerzonym zakresie poprzedzone szczegółowych audytem marki

Usługę rozpoczyna ETAP OPRACOWANIA, w wyniku którego odbiorca otrzymuje następujące produkty: szczegółowy audyt marki, strategia marketingowa, plan marketingowy i harmonogram prac oraz raport z przeprowadzonych działań. Kolejnym etapem jest ETAP WDROŻENIA. Zaproponowane w tym etapie działania są autorskie i przygotowane specjalnie dla odbiorcy.


OPRACOWANIE

1. Analiza misji, wizji, wartości wyznawanych przez markę, oferty produktowej i usługowej oraz historii i założeń badanej marki.
2. Określenie otoczenia rynkowego, grup docelowych, wzorców zakupu, sposobów postrzegania korzyści z zakupu, poziomu wiedzy o produkcie, oczekiwania wobec produktów na podstawie wcześniej zebranych informacji. Zbadanie bezpośredniej konkurencji analizowanego przedsiębiorstwa.
3. Ocena efektywności działań. Analiza dotychczasowych kanałów komunikacji marki. Mierzenie skuteczności działań za pośrednictwem kanałów. komunikacji. Podczas audytu badana jest również obecność marki w wyszukiwarce Google i Mapach Google oraz social mediach pod kątem estetyki i jakości grafik, zdjęć, treści, sposobu przekazywanych informacji.
4. Przeprowadzenie analizy SWOT. Sprecyzowanie celów ogólnych i szczegółowych, które są dopasowane do możliwości marki.
5. Zaplanowanie działań, które wpłyną na pozyskanie, utrzymanie i odzyskanie klienta. Etap ten rozpoczyna się od określenia znaczenia marki, dominujących w przekazach cech i sposobów pozycjonowania marki w świadomości odbiorców. Na ten etapie prac planuje się wyobrażenia o firmie.
6. Określenie kanałów komunikacji, za pośrednictwem których marka będzie docierać do odbiorców. Scharakteryzowanie sposobu, kanału, częstotliwości komunikacji, rodzaju contentu w mediach społecznościowych oraz poza internetem. Analiza tych działań prowadzi do powstania spójnego i usystematyzowanego harmonogramu, dzięki któremu będzie możliwa realizacja założonych celów.
7. Opracowanie planu marketingowego i harmonogramu dla proponowanych działań.


WDROŻENIE

1. Wdrażanie strategii marketingowej zgodnie z opracowanym planem i harmonogramem przygotowany w etapie opracowanie zgodne z działaniami w niniejszym etapie z punktów 2 - 15.
2. Wykonanie sesji zdjęciowych: 1 sesji zdjęciowej - łącznie 30 zdjęć
3. Przygotowanie kreacji reklamowych (social media, google): 20 kreacji reklamowych
4. Przygotowanie video: 2 szt.
5. Projekt pakietu grafik/szablonów do wykorzystania w kanałach social media: 2 pakiet: 40 szt.
6. Publikacja postów we wszystkich wybranych kanałach social media: 30 szt
7. Publikacja relacji Facebook Stories/Instagram Stories: 24 relacji
8. Przygotowanie i realizacja kampanii marketingowych na poszczególnych kanałach wyłonionych w audycie (np. Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest i Google) oraz działania remarketingowe: minimum 6
9. Przygotowanie Landing Page’y dla poszczególnych grup odbiorców, które zostaną wyłonione podczas audytu: minimum 1 Landing Page
10. Kampania content marketing: 6 publikacji
11. Implementacja narzędzi analitycznych: Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager
12. Kampanie remarketingowe: Facebook, Google: 2 szt
13. Interakcje na komentarze na Social Media: do 120 szt
14. Generowanie raportów z przeprowadzonych kampanii marketingowych: opracowanie łącznie 3 raportów
15. Raport końcowy przedstawiający podsumowanie wszystkich działań w ramach projektu.

Stosowane narzędzia (JIRA, Seostation, Semstorm, Google Analytics, Google Search Console, Ads Manager), umożliwiają monitorowanie jakości usługi.

Wariant nie przewiduje modyfikacji zakresu przedstawionego w pkt. B.2.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:


Wariant II jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które w krótkim czasie chcą dotrzeć do odbiorców i zaprezentować swój produkt lub usługę, a co za tym idzie - zwiększyć sprzedaż i zyski firmy. Ponadto dzięki działaniom zaplanowanym w wariancie II możliwe jest lepsze pozycjonowanie marki w świadomości odbiorców oraz dotarcie do różnych grup docelowych poprzez marketing szeptany.

Usługa jest kierowana do zarówno do przedsiębiorstw o długiej tradycji działania, jak i do firm rozpoczynających swoją działalność na rynku. Oferowany zakres działania znajdzie zastosowanie wśród firm, które zajmują się:
* produkcją,
* budownictwem i nieruchomościami,
* handlem,
* naprawą samochodów i motocykli,
* transportem,
* hotelarstwem i gastronomią,
* edukacją,
* i wielu innych.

Złożone działania marketingowe, uwzględniające intensyfikację procesu wdrażania prac na podstawie wcześniej przeprowadzonego audytu są szansą na osiągnięcie skutecznych rezultatów dla przedsiębiorców, którzy posiadają możliwości kadrowe i techniczne dla ekspresowego rozwoju.

Wariant II jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które w krótkim czasie chcą dotrzeć do odbiorców i zaprezentować swój produkt lub usługę, a co za tym idzie - zwiększyć sprzedaż i zyski firmy. Ponadto dzięki działaniom zaplanowanym w wariancie II możliwe jest lepsze pozycjonowanie marki w świadomości odbiorców oraz dotarcie do różnych grup docelowych poprzez marketing szeptany.

135 300 - 135 300

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

2

Czas wdrożenia

(miesiące)

3

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

Działania marketingowe o rozszerzonym zakresie poprzedzone szczegółowych audytem marki wraz z budżetem oraz jego obsługą

Usługę rozpoczyna ETAP OPRACOWANIA, w wyniku którego odbiorca otrzymuje następujące produkty: szczegółowy audyt marki, strategia marketingowa, plan marketingowy i harmonogram prac oraz raport z przeprowadzonych działań. Kolejnym etapem jest ETAP WDROŻENIA. Zaproponowane w tym etapie działania są autorskie i przygotowane specjalnie dla odbiorcy.OPRACOWANIE

1. Analiza misji, wizji, wartości wyznawanych przez markę, oferty produktowej i usługowej oraz historii i założeń badanej marki.
2. Określenie otoczenia rynkowego, grup docelowych, wzorców zakupu, sposobów postrzegania korzyści z zakupu, poziomu wiedzy o produkcie, oczekiwania wobec produktów na podstawie wcześniej zebranych informacji. Zbadanie bezpośredniej konkurencji analizowanego przedsiębiorstwa.
3. Ocena efektywności działań. Analiza dotychczasowych kanałów komunikacji marki. Mierzenie skuteczności działań za pośrednictwem kanałów. komunikacji. Podczas audytu badana jest również obecność marki w wyszukiwarce Google i Mapach Google oraz social mediach pod kątem estetyki i jakości grafik, zdjęć, treści, sposobu przekazywanych informacji.
4. Przeprowadzenie analizy SWOT. Sprecyzowanie celów ogólnych i szczegółowych, które są dopasowane do możliwości marki.
5. Zaplanowanie działań, które wpłyną na pozyskanie, utrzymanie i odzyskanie klienta. Etap ten rozpoczyna się od określenia znaczenia marki, dominujących w przekazach cech i sposobów pozycjonowania marki w świadomości odbiorców. Na ten etapie prac planuje się wyobrażenia o firmie.
6. Określenie kanałów komunikacji, za pośrednictwem których marka będzie docierać do odbiorców. Scharakteryzowanie sposobu, kanału, częstotliwości komunikacji, rodzaju contentu w mediach społecznościowych oraz poza internetem. Analiza tych działań prowadzi do powstania spójnego i usystematyzowanego harmonogramu, dzięki któremu będzie możliwa realizacja założonych celów.
7. Opracowanie planu marketingowego i harmonogramu dla proponowanych działań.


WDROŻENIE

1. Wdrażanie strategii marketingowej zgodnie z opracowanym planem i harmonogramem przygotowany w etapie opracowanie zgodne z działaniami w niniejszym etapie z punktów 2 - 15.
2. Wykonanie sesji zdjęciowych: 1 sesji zdjęciowej - łącznie 30 zdjęć
3. Przygotowanie kreacji reklamowych (social media, google): 20 kreacji reklamowych
4. Przygotowanie video: 2 szt.
5. Projekt pakietu grafik/szablonów do wykorzystania w kanałach social media: 2 pakiet: 40 szt.
6. Publikacja postów we wszystkich wybranych kanałach social media: 30 szt
7. Publikacja relacji Facebook Stories/Instagram Stories: 24 relacji
8. Przygotowanie i realizacja kampanii marketingowych na poszczególnych kanałach wyłonionych w audycie (np. Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest i Google) oraz działania remarketingowe: minimum 6
9. Przygotowanie Landing Page’y dla poszczególnych grup odbiorców, które zostaną wyłonione podczas audytu: minimum 1 Landing Page
10. Kampania content marketing: 6 publikacji
11. Implementacja narzędzi analitycznych: Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager
12. Kampania remarketingowa: Facebook, Google. 2 szt.
13. Interakcje na komentarze na Social Media: do 120 szt
14. Generowanie raportów z przeprowadzonych kampanii marketingowych: opracowanie łącznie 3 raportów
15. Raport końcowy przedstawiający podsumowanie wszystkich działań w ramach projektu.

Stosowane narzędzia (JIRA, Seostation, Semstorm, Google Analytics, Google Search Console, Ads Manager), umożliwiają monitorowanie jakości usługi.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Działania, które składają się na Wariant III, są kompleksowe sposób wpływają na rozwój całego przedsiębiorstwa. Są skierowane do wszystkich firm, które planują promocję swojej oferty oraz dotarcie do nowych odbiorców. Zakres działań w Wariancie III jest dostosowany do wielu przedsiębiorstw niezależnie od typu działalności.
Zaplanowane prace są zintensyfikowane, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie założonych celów i wybicie się wśród konkurencji w krótkim okresie czasu.

135 300 - 135 300

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

2

Czas opracowania

(miesiące)

4

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

Działania marketingowe o rozszerzonym zakresie poprzedzone szczegółowych audytem marki wraz z budżetem oraz jego obsługą.
Specjalistyczne działania uwzględnione w etapie wdrożenia będą kompleksowe i skierowana na rozwój Odbiorcy. Etap ten poprzedza etap opracowania, który stanowi analizę i badanie marki oraz jej otoczenia rynkowego.


OPRACOWANIE

1. Analiza misji, wizji, wartości wyznawanych przez markę, oferty produktowej i usługowej oraz historii i założeń badanej marki.
2. Określenie otoczenia rynkowego, grup docelowych, wzorców zakupu, sposobów postrzegania korzyści z zakupu, poziomu wiedzy o produkcie, oczekiwania wobec produktów na podstawie wcześniej zebranych informacji. Zbadanie bezpośredniej konkurencji analizowanego przedsiębiorstwa.
3. Ocena efektywności działań. Analiza dotychczasowych kanałów komunikacji marki. Mierzenie skuteczności działań za pośrednictwem kanałów. komunikacji. Podczas audytu badana jest również obecność marki w wyszukiwarce Google i Mapach Google oraz social mediach pod kątem estetyki i jakości grafik, zdjęć, treści, sposobu przekazywanych informacji.
4. Przeprowadzenie analizy SWOT. Sprecyzowanie celów ogólnych i szczegółowych, które są dopasowane do możliwości marki.
5. Zaplanowanie działań, które wpłyną na pozyskanie, utrzymanie i odzyskanie klienta. Etap ten rozpoczyna się od określenia znaczenia marki, dominujących w przekazach cech i sposobów pozycjonowania marki w świadomości odbiorców. Na ten etapie prac planuje się wyobrażenia o firmie.
6. Określenie kanałów komunikacji, za pośrednictwem których marka będzie docierać do odbiorców. Scharakteryzowanie sposobu, kanału, częstotliwości komunikacji, rodzaju contentu w mediach społecznościowych oraz poza internetem. Analiza tych działań prowadzi do powstania spójnego i usystematyzowanego harmonogramu, dzięki któremu będzie możliwa realizacja założonych celów.
7. Opracowanie planu marketingowego i harmonogramu dla proponowanych działań.


WDROŻENIE

1. Wdrażanie strategii marketingowej zgodnie z opracowanym planem i harmonogramem przygotowany w etapie opracowanie zgodne z działaniami w niniejszym etapie z punktów 2 - 15.
2. Wykonanie sesji zdjęciowych: 1 sesji zdjęciowej - łącznie 30 zdjęć
3. Przygotowanie kreacji reklamowych (social media, google): 20 kreacji reklamowych
4. Przygotowanie video: 2 szt.
5. Projekt pakietu grafik/szablonów do wykorzystania w kanałach social media: 2 pakiet: 40 szt.
6. Publikacja postów we wszystkich wybranych kanałach social media: 30 szt
7. Publikacja relacji Facebook Stories/Instagram Stories: 24 relacji
8. Przygotowanie i realizacja kampanii marketingowych na poszczególnych kanałach wyłonionych w audycie (np. Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest i Google) oraz działania remarketingowe: minimum 6
9. Przygotowanie Landing Page’y dla poszczególnych grup odbiorców, które zostaną wyłonione podczas audytu: minimum 1 Landing Page
10. Kampania content marketing: 6 publikacji
11. Implementacja narzędzi analitycznych: Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager
12. Kampania remarketingowa: Facebook, Google, 2 szt.
13. Interakcje na komentarze na Social Media: do 120 szt
14. Generowanie raportów z przeprowadzonych kampanii marketingowych: opracowanie łącznie 3 raportów
15. Raport końcowy przedstawiający podsumowanie wszystkich działań w ramach projektu.

Stosowane narzędzia (JIRA, Seostation, Semstorm, Google Analytics, Google Search Console, Ads Manager), umożliwiają monitorowanie jakości usługi.

Różnica w stosunku do wariantu III
- czas wdrożenia jest dłuższy o 3 miesiące, zakres prac jest taki sam dla każdego z wariantów III-V

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Zakres strategii marketingowej zaplanowanej w tym wariancie jest również dostosowany do wielu branż. Kierowany jest firm, którym zależy na dokładnych i rozłożonych w czasie działaniach. Jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które mają w planie szeroki rozwój, dotarcie do nowych grup docelowych lub chcą wypromować swoje usługi/produkt.

135 300 - 135 300

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

2

Czas opracowania

(miesiące)

7

Czas wdrożenia

(miesiące)

9

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

Działania marketingowe o rozszerzonym zakresie poprzedzone szczegółowych audytem marki wraz z budżetem oraz jego obsługą


Wariant V przewiduje najbardziej rozszerzone działania, które są kompleksowe i przygotowane specjalnie na potrzeby przedsiębiorstwa. Ich realizacja pozwala na osiągnięcie określonych na etapie opracowania celów i ogólny rozwój marki na wielu płaszczyznach.

OPRACOWANIE

1. Analiza misji, wizji, wartości wyznawanych przez markę, oferty produktowej i usługowej oraz historii i założeń badanej marki.
2. Określenie otoczenia rynkowego, grup docelowych, wzorców zakupu, sposobów postrzegania korzyści z zakupu, poziomu wiedzy o produkcie, oczekiwania wobec produktów na podstawie wcześniej zebranych informacji. Zbadanie bezpośredniej konkurencji analizowanego przedsiębiorstwa.
3. Ocena efektywności działań. Analiza dotychczasowych kanałów komunikacji marki. Mierzenie skuteczności działań za pośrednictwem kanałów. komunikacji. Podczas audytu badana jest również obecność marki w wyszukiwarce Google i Mapach Google oraz social mediach pod kątem estetyki i jakości grafik, zdjęć, treści, sposobu przekazywanych informacji.
4. Przeprowadzenie analizy SWOT. Sprecyzowanie celów ogólnych i szczegółowych, które są dopasowane do możliwości marki.
5. Zaplanowanie działań, które wpłyną na pozyskanie, utrzymanie i odzyskanie klienta. Etap ten rozpoczyna się od określenia znaczenia marki, dominujących w przekazach cech i sposobów pozycjonowania marki w świadomości odbiorców. Na ten etapie prac planuje się wyobrażenia o firmie.
6. Określenie kanałów komunikacji, za pośrednictwem których marka będzie docierać do odbiorców. Scharakteryzowanie sposobu, kanału, częstotliwości komunikacji, rodzaju contentu w mediach społecznościowych oraz poza internetem. Analiza tych działań prowadzi do powstania spójnego i usystematyzowanego harmonogramu, dzięki któremu będzie możliwa realizacja założonych celów.
7. Opracowanie planu marketingowego i harmonogramu dla proponowanych działań.


WDROŻENIE

1. Wdrażanie strategii marketingowej zgodnie z opracowanym planem i harmonogramem przygotowany w etapie opracowanie zgodne z działaniami w niniejszym etapie z punktów 2 - 15.
2. Wykonanie sesji zdjęciowych: 1 sesji zdjęciowej - łącznie 30 zdjęć
3. Przygotowanie kreacji reklamowych (social media, google): 20 kreacji reklamowych
4. Przygotowanie video: 2 szt.
5. Projekt pakietu grafik/szablonów do wykorzystania w kanałach social media: 2 pakiet: 40 szt.
6. Publikacja postów we wszystkich wybranych kanałach social media: 30 szt
7. Publikacja relacji Facebook Stories/Instagram Stories: 24 relacji
8. Przygotowanie i realizacja kampanii marketingowych na poszczególnych kanałach wyłonionych w audycie (np. Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest i Google) oraz działania remarketingowe: minimum 6
9. Przygotowanie Landing Page’y dla poszczególnych grup odbiorców, które zostaną wyłonione podczas audytu: minimum 1 Landing Page
10. Kampania content marketing: 6 publikacji
11. Implementacja narzędzi analitycznych: Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager
12. Kampania remarketingowa: Facebook, Google, 2 szt.
13. Interakcje na komentarze na Social Media: do 120 szt
14. Generowanie raportów z przeprowadzonych kampanii marketingowych: opracowanie łącznie 3 raportów
15. Raport końcowy przedstawiający podsumowanie wszystkich działań w ramach projektu.

Stosowane narzędzia (JIRA, Seostation, Semstorm, Google Analytics, Google Search Console, Ads Manager), umożliwiają monitorowanie jakości usługi.

Różnica w stosunku do wariantu III
- czas wdrożenia jest dłuższy o 3 miesiące, zakres prac jest taki sam dla każdego z wariantów III-V

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Wariant V zawiera najbardziej wydłużone w czasie działania marketingowe. Został zaplanowany do wszystkich przedsiębiorstw - zarówno do firm dopiero wchodzących na rynek, jak i tych, które już funkcjonują na nim od lat. Jest uniwersalny, dzięki czemu nie ma znaczenia doświadczenie czy branża. Czas założony w tym wariancie umożliwia dokładne targetowanie i długi czas zbierania danych, dzięki czemu wszystkie działania są precyzyjne i skuteczne. Umożliwiają budowanie pozytywnych relacji z klientem oraz dobrej reputacji firmy.

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.