Opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej, poprzedzonej audytem procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Parametry usługi
71 955 - 135 915

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 3

od 3 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Celem usługi jest wykonanie określonej aplikacji internetowej w zależności od zapotrzebowania przedsiębiorstwa (Responsywna strona internetowa- Wariant 1, Sklep internetowy lub platformy sprzedażowe- Wariant 2, Dedykowane rozwiązanie informatyczne - Wariant 3), która wspomoże komunikację w biznesie, zautomatyzuje procesy biznesowe, ułatwi zarządzanie oraz wykorzysta potencjał przedsiębiorstwa. Opracowane przez nas systemy, aplikacje internetowe oraz narzędzia powstają z myślą o konkretnym zastosowaniu i rozwiązaniu określonych problemów. Rozwiązania posiadają specjalistyczne funkcje, które wpływają na generowanie korzyści biznesowych dla Klienta. Aplikacje projektowane są od podstaw z uwzględnieniem celów biznesowych oraz potrzeb klienta. Powstałe na podstawie szczególnego audytu aplikacje internetowe, oparte są na autorskim systemie zarządzania treścią o budowie modułowej. Autorskie rozwiązanie umożliwia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta oraz pozwala na integrację z innymi zewnętrznymi aplikacjami i systemami IT.

Z uwagi na zmieniające się trendy i dynamiczność branży IT wdrażane przez nas rozwiązania informatyczne są stale ulepszane zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami wytwarzania oprogramowania.

Usługa składa się dwóch etapów: Opracowania oraz Wdrożenia.  

Na etapie opracowania ciągle rozwijamy jakość świadczonych usług - wskazanych poniżej pozycji - o nowe rozwiązania i możliwości dostępne na rynku, aby jeszcze efektywniej odpowiadać na potrzeby Klientów.

1. Opracowanie

 • Spotkania konsultacyjne, mające na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Przedsiębiorcy,
 • Analiza aktualnej oferty usługowej Zleceniodawcy,
 • Analiza konkurencji i potencjału rynkowego,
 • Wykonanie analizy SWOT, uwzględniającej mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia w jej rozwoju,
 • Określenie grupy odbiorców, do których marka kieruje swoją komunikację i oferuje produkty lub usługi,
 • Identyfikacja obszarów rozwoju oferty w oparciu o aktualne zasoby przedsiębiorstwa oraz o możliwe do pozyskania.
 • Opracowanie szczegółowego audytu,
 • Wskazanie typu aplikacji internetowej oraz jakie warunki powinna spełniać aplikacja internetowa,
 • Przygotowanie planu oraz harmonogramu działań uwzględniającego wnioski ze szczegółowego audytu,
 • Przygotowanie specyfikacji technicznej i wizualizacji,
 • Opracowanie raportu podsumowującego powyższe działania.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Rozbudowany audyt procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz analiza konkurencji przygotowane w etapie Opracowanie.
 Elektroniczna
2 Plan i Harmonogram działań.
Elektroniczna
3 Dokumentacja techniczna. Elektroniczna
4 Raporty działań z etapu opracowanie. Elektroniczna

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia

Element wdrożenia będzie polegał na wykonaniu odpowiedniego rozwiązania: Responsywna strona internetowa- Wariant 1, Sklep internetowy lub platformy sprzedażowe- Wariant 2, Dedykowany rozwiązanie informatyczne- Wariant 3) w oparciu o rezultaty szczegółowego audytu przedsiębiorstwa. W ramach tego etapu opracowane zostaną następujące prace: 

 • Zaprojektowanie architektury i struktury aplikacji internetowej,
 • Przygotowanie makiet UX/UI wraz z prototypem,
 • Stworzenie projektu graficzno-funkcjonalnego,
 • Implementacja i zakodowanie funkcjonalności,
 • Testowanie pod kątem poprawności działania, wyświetlania i szybkości wczytywania,
 • Wdrożenie produkcyjne,
 • Dokumentacja projektowa oraz raporty z przeprowadzonych powyższych działań. Na etapie wdrożenia stale dokonujemy ulepszenia standardów usług, co jest dyktowane warunkami zmieniającej i rozwijającej się branży IT.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Architektura, struktura aplikacji internetowej. Elektroniczna
2 Makiety UX/UI oraz klikalny prototyp. Elektroniczna
3 Projekty graficzne zawierające ekrany aplikacji internetowej (interfejs). Elektroniczna
4 Aplikacja internetowa, zawierająca narzędzia i funkcjonalności zgodne z audytem, który uwzględnienia cele biznesowe oraz potrzeby klienta. Elektroniczna
5 Implementacja aplikacji internetowej. Elektroniczna
6 Raporty z działań z etapu wdrożenia. Elektroniczna
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Przeprowadzanie szczegółowego audytu wskaże elementy, które wymagają poprawy oraz działania, które warto wykonać. Ich efektem jest wdrożenie rozwiązania, które sprawi, że marka wyróżni się wśród konkurencji, dotrze do większej ilości klientów i otworzy się na nowe grupy docelowe, a tym samym zwiększy swoje zyski.
Aplikacja internetowa wpłynie na efektywną automatyzację mechanizmów biznesowych oraz zapewni mniejsze obciążenie infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Wykonanie tego typu prac gwarantuje sprawniejszą realizację procesów przy mniejszym nakładzie czasu i środków finansowych.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu systemów lub aplikacji internetowych pozwoli firmie zbudować wizerunek profesjonalnej marki, która chce odpowiadać na potrzeby swojej grupy odbiorców oraz oferować im jak najwyższą jakość usług.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Fundacja Świat Bez Barier

7952559066

Księdza Piotra Skargi 1, Przemyśl 37-700

Fundacja Świat Bez Barier z siedzibą w Przemyślu oraz z oddziałem w Rzeszowie, prowadzi swoją działalność od 30 kwietnia 2020 roku. Misją Fundacji jest szerzenie pomocy w zakresie rozwoju, edukacji or...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.