Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w świetle koncepcji Przemysłu 4.0

Parametry usługi
11 336 - 24 561

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 3

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w świetle koncepcji Przemysłu 4.0 - usługa standardowa


Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa to usługa doradcza, której celem jest analiza aktualnej oraz przyszłej sytuacji firmy w otoczeniu miko i makro ekonomicznej oraz zaplanowanie na tej podstawie jej dalszego, długoterminowego rozwoju. Zaprogramowany rozwój jest szczególnie istotny zwłaszcza w obliczu wyzwań gospodarki opartej o wiedzy  i innowacji. Wspomniana gospodarka oparta na wiedzy to ciągłe zmiany i innowacje, tymczasem świat zmierza w kierunku kolejnej, czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłowi 4.0 (Industry 4.0).


Przemysł 4.0 to integracja systemów i tworzenie sieci globalnych. Nowy rodzaj gospodarki integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi (całość połączona w globalną sieć). Materiały produkowane lub wykorzystywane do produkcji można zawsze zidentyfikować, mają one także możliwość niezależnego komunikowania się między sobą.


Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w świetle koncepcji Przemysłu 4.0 będzie zatem polegała na zaprojektowaniu rozwoju firmy w tym zupełnie nowym otoczeniu (Industry 4.0), który z całą pewnością stanie się powszechny w przeciągu kilku lat.


Usługa pomoże przygotować przedsiębiorstwo na te nowe wyzwania i odpowie na pytania:

- jak skutecznie zaplanować transformacje przedsiębiorstwa z Przemysłu 3.0 na 4.0?

- czy aktualna oferta firmy jest wystarczająco konkurencyjna w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0?

- w jakim kierunku należy rozwijać ofertę firmy, aby sprostała nowym wyzwaniom?

- jakie będą mocne oraz słabe strony przedsiębiorstwa w kontekście Industry 4.0?


Struktura strategii rozwoju przedsiębiorstwa będzie się składała z dwóch części:

1. Część analityczna

-Charakterystyka przedsiębiorstwa;

-Analiza rynku na jakim działa przedsiębiorstwo;

-Opis produktów i usług firmy;

-Otoczenie zewnętrzne;

-Analizę potencjału ludzkiego, technicznego, finansowego.

-Analiza SWOT

-Analiza finansowa

-Sytuacja przedsiębiorstwa w kontekście koncepcji Industry 4.0


2. Zalecenia długofalowe - przygotowanie firmy do wdrożenia koncepcji Industry 4.0 (Plan wdrożenia)

-Określenie celów rozwojowych przedsiębiorstwa

-Plan wdrożenia zmian organizacyjnych i technicznych

-Plan rozwoju produktów oraz usług przedsiębiorstwa

-Plan wdrożenia nowych produktów i usług

-Plan zawierający rekomendacje/zaleceń odnośnie konkretnych działań wdrożeniowych

-Analiza ryzyk

-Harmonogram działań

-Analiza finansowa uwzględniająca wyniki wdrożonych zaleceń

-Opracowanie raportu dotyczącego rezultatów zrealizowanej usługi.


Wynik:

1. Wybór kluczowych dla przedsiębiorstwa rozwiązań.

2. Plan wdrożenia


Rezultatem usługi będzie kompleksowy dokument zawierający powyższe punkty. Zakres usługi będzie za każdym razem ustalany według potrzeb konkretnego Klienta.


Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 RAPORT - Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w świetle koncepcji Przemysłu 4.0. Dokumentacja techniczna. Forma papierowa lub elektroniczna w wersji pdf
– w zależności od ustaleń umowy z Odbiorcą Wsparcia.

Wdrożenie nastąpi po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Wyjaśnienie dlaczego wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi

Usługa obejmuje opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, której celem jest analiza aktualnej oraz przyszłej sytuacji firmy w otoczeniu miko i makro ekonomicznej oraz zaplanowanie na tej podstawie jej dalszego, długoterminowego rozwoju. Zaprogramowany rozwój jest szczególnie istotny zwłaszcza w obliczu wyzwań gospodarki opartej o wiedzy  i innowacji. Wspomniana gospodarka oparta na wiedzy to ciągłe zmiany i innowacje, tymczasem świat zmierza w kierunku kolejnej, czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłowi 4.0 (Industry 4.0).


Wynikiem są zaplanowane czynności i zakupy obejmujące takie rozwiązania jak :

-optymalizacja procesów w posiadanym oprogramowaniu

-optymalizacja procesów produkcyjny oraz handlowych

-automatyzacja i autonomizacja działalności przedsiębiorstwa


Powyższe czynności i zakupy zostaną zaplanowane w wyniku realizacji usługi. Nie są jej częścią, nie są także kosztami kwalifikowanymi. Wszystkie z nich wymagają udziału dostawców zewnętrznych wyspecjalizowanych w zadanych technologiach (modyfikacja oprogramowania handlowego, produkcyjnego, zakup oprogramowania), a więc niemożliwe są do realizacji przez ekspertów.

Opis etapu wdrożenia

W ramach opracowywanej Strategii rozwoju przedsiębiorstwa w świetle koncepcji Przemysłu 4.0 zostaną sprecyzowane i wdrożone kluczowe wytyczne dotyczące integracji systemów i tworzenia sieci globalnych – w oparciu o optymalizację m.in. procesów biznesowych firmy. Opracowany plan wdrożenia zawierać będzie wytyczne dotyczące kluczowych zmian w organizacji, które należy przeprowadzić w przeciągu 24 miesięcy od momentu zakończenia realizacji usługi. W ramach wdrożenia zostaną opracowane rozwiązania wynikające z punktu 2 umożliwiające optymalizację kluczowych procesów w ramach przedsiębiorstwa – doprowadzając do osiągnięcia szybkich efektów rozwojowych w obrębie Przemysłu 4.0.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 RAPORT - Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w świetle koncepcji Przemysłu 4.0 Plan wdrożenia. Forma papierowa lub elektroniczna w wersji pdf
– w zależności od ustaleń umowy z Odbiorcą Wsparcia.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Przygotowanie przedsiębiorstw z terenu W. Podkarpackiego do transformacji z Przemysłu 3.0 (cyfryzacja) na Przemysł 4.0 (integracja systemów i urządzeń oraz tworzenie sieci globalnej) jest kluczowym wyzwaniem. Brak planu tej transformacji może doprowadzić dobrze prosperujące przedsiębiorstwa do znaczących strat finansowych, a nawet upadłości. Brak jasno określonych celów rozwojowych oraz jasno określonej ścieżki rozwoju często doprowadza firmy do niewłaściwego wykorzystania swojego potencjału.
Właściwa strategia rozwoju pozwala firmie skupić się na jasno określonych celach. Główne korzyści takiej strategii to:
- Określenie zagrożeń rozwojowych oraz ustalenie strategii przeciwdziałania;
- Efektywne wykorzystanie potencjału rozwojowego w celu osiągania długotrwałych korzyści finansowych;
- Skutecznie zaplanowane inwestycje w środki produkcji oraz potencjał B+R;
- Większa przejrzystość zarządzania przedsiębiorstwem;
- Skuteczna komunikacja z personelem przedsiębiorstwa, kooperantami oraz Klientami;
- Określenie możliwości pozyskiwania odpowiedniego finansowania dla przedsiębiorstwa;

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
EDUMARATHON SP. Z O.O.

8133746027

Słowackiego 24/23, Rzeszów 35-060

EDUMRATHON Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od 2017 r. Jest podmiotem nowopowstałym ,a w swojej działalności nawiązuje do powołanej w 2008 r. działalności gospodarczej EDUMARATHON – Dominik Szmuc. Fi...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.