Termin dostarczenia dokumentów dotyczących umowy wsparcia do Urzędu Marszałkowskiego

Opublikowano: poniedziałek, 7 listopad 2022, 14:15

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że Odbiorcom Wsparcia, którzy są na etapie kontraktacji umowy wsparcia z Urzędem Marszałkowskim, zaleca się przedłożenie kompletu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy wsparcia do dnia 15 listopada 2022r. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” §19 ust. 2. Przedsiębiorca w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia Zlecenia na platformie PPWB dostarcza komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy wsparcia - poprzez stronę WWW oraz w wersji papierowej - na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 

Umowa jest sporządzana w ciągu 30 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu poprawnie wypełnionych ww. dokumentów.

Mając na uwadze stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, jak również konieczność dokonania weryfikacji przedłożonych przez Odbiorcę Wsparcia dokumentów oraz czas trwania procedury podpisania umowy i harmonogram realizacji poszczególnych usług, koniecznym jest zakontraktowanie wsparcia refundacyjnego w terminie nieprzekraczalnym do 31.12.2022. 

Niezłożenie dokumentów przez MŚP do Urzędu Marszałkowskiego w zalecanym terminie tj. 15.11.2022 może skutkować niemożnością zakontraktowania wsparcia refundacyjnego w terminie nieprzekraczalnym do 31.12.2022. 

Przypominamy także, że zgodnie z zapisami Regulaminu §10 ust. 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia dokumentów niezbędnych do rozliczenia usługi rozwojowej nie później niż do dnia 28.02.2023.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.