Zmiany w Regulaminie kwalifikacji MŚP

Opublikowano: poniedziałek, 11 marzec 2019, 14:00

Autor: Bartłomiej Szymański

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu kwalifikacji MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany o charakterze porządkującym proces ubiegania się o wsparcie w postaci refundacji (par. 18, 19 Regulaminu oraz stosowne zmiany w treści załączników).

Aktualne wersje dokumentów dostępne są poniżej.

Pliki do pobrania

Aktualne dokumenty

931Kb

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.