Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Opis

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” działa na rynku od 2004 r. Realizuje działania przede wszystkim w sektorze MŚP, w tym: sektor rolno-spożywczy, rozwój turystyki,rozwój zasobów ludzkich związany z rynkiem pracy,zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, działania na rzecz rozwoju ochrony i promocji środowiska naturalnego.
Stowarzyszenie jest Animatorem Klastra Podkarpackie Smaki (62 podmioty) zrzeszającego MŚP z branży rolno – spożywczej,głównie producentów żywności regionalnej,tradycyjnej i ekologicznej oraz inne podmioty województwa podkarpackiego.
Jest również Animatorem Karpackiego Klastra Turystycznego (83 podmioty) zrzeszającego przedsiębiorców, organizacje badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz inne podmioty zainteresowane utworzeniem wspólnej oferty w ramach turystyki aktywnej, kulturowej, przyrodniczej oraz zdrowotnej województwa podkarpackiego. Ponadto, Stowarzyszenie jest Koordynatorem Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki (50 podmiotów), którego ideą jest dbanie o dziedzictwo regionalnych kulinariów.
Stowarzyszenie zajmuje się w głównej mierze oferowaniem usług okołobiznesowych, których odbiorcami są przedsiębiorcy, instytucje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego, rolnicy i inne podmioty. Dla firm z sektora MŚP oferuje się opracowywanie wniosków mających na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, doradztwo inwestycyjne, organizację szkoleń i innych wydarzeń edukacyjnych, usługi z zakresu HR, konsultacyjno-doradcze, badawcze i marketingowe, mające na celu powstawanie i rozwój nowych podmiotów gospodarczych, a także wspieranie już istniejących przedsiębiorstw, specjalistyczne usługi sektorowe.
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” oferuje również usługi związane z pozyskiwaniem, zarządzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.Jako instytucja otoczenia biznesu opracowuje strategie rozwoju, studia wykonalności, audyty marketingowe, analizy i inne dokumenty.

Dostępne usługi
Logo
Logo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
Dane firmy

8133343915

17 852 85 26

lp.aihtapracorp@ofni

Rynek 16/1, Rzeszów 35-064

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.