MJC SPÓŁKA Z O. O.

Opis

Spółka oferuje lub będzie oferować swoim klientom usługi doradcze w szerokim spektrum.
Usługi te to między innymi:
1.Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw - usługa zaawansowana
Usługi firmy w tym obszarze obejmują doradztwo zmierzające do nakreślenia wizji rozwoju przedsiębiorstwa.
2.Opracowanie strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw - usługa zaawansowana
Strategia internacjonalizacji zakłada opracowanie planu wejścia firmy na nowe, zagraniczne rynki zbytu..
3.Analiza opłacalności inwestycyjnej planowanych projektów - usługa zaawansowana
4.Wycena przedsiębiorstwa - usługa zaawansowana
Wycena obejmuje audyt finansowy firmy wraz przygotowaniem właściwej wyceny przedsiębiorstwa.
5.Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej – usługa zaawansowana
Usługa obejmuje sporządzenie szeregu analiz przeprowadzonych w ramach audytu wzorniczego wraz z kompleksowym planem działań w zakresie właściwego wykorzystania procesów wzorniczych i budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o wzornictwo.
6.Usługi doradcze w zakresie badania czystości i zdolności patentowej - usługa zaawansowana
7.Opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO – usługa standardowa

Dostępne usługi
Logo
Logo MJC SPÓŁKA Z O. O.
Dane firmy

8133731095

17 715 02 06

lp.moc.cjm@oruib

ul. Krośnieńska 32/2, Rzeszów 35-505

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.