Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Opis

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 25 lat jest wiodącą regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju Podkarpacia. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how, m.in. usługi w zakresie pozyskiwania finansowania, pomaga efektywnie inwestować na Podkarpaciu, wspiera eksport, oferując doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Jest jedynym w regionie oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej PAIIZ). Aktywnie współpracuje z PARP, realizując zadania Regionalnej Instytucji Finansującej. Posiada bogate doświadczenie związane z finansowaniem pomysłów biznesowych, nabyte w ramach kilkunastoletniej pracy RIF, dotyczące oceny wniosków, rozliczania i kontroli projektów. Od 2001 funkcjonuje w Krajowym Systemie Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2003 posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001, obecnie jest to certyfikat spełniający normę PN-EN ISO 9001-2015. W 2016 uzyskała Akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jako Ośrodek Innowacji. Od 2008 działa w sieci Ośrodków Enterprise Europe Network, która umożliwia kojarzenie polskich przedsiębiorstw z partnerami zagranicznymi w obrębie wymiany handlowej i technologicznej. W Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS, oprócz standardowej oferty PPN-T i inkubatorów, oferuje usługi Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania oraz usługi doradcze rzecznika patentowego, obejmujące: zarządzanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu własności intelektualnej, usługi prawne związane z własnością intelektualną, dotyczące znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego. RARR posiada duży potencjał kadrowy. Zatrudnia między innymi prawników, ekonomistów, finansistów i socjologów. Konsultanci posiadają niezbędną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, nabyte przy realizacji blisko 200 projektów, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Dostępne usługi
Dane firmy

8130010538

17 86 76 200

lp.wozsezr.rrar@tairaterkes

ul. Szopena 51, Rzeszów 35-959

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.