Usługa rozwojowa: doradztwo proeksportowe z analizą innowacyjności produktu, usługi, projektu.

Parametry usługi
18 450 - 36 900

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 2 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
1. Usługa rozpoczyna się etapem przeprowadzenia audytu innowacyjności w przedsiębiorstwie w celu określenia jego potencjału: innowacji, nowych produktów i usług, analizy czy produkty i usługi mają szansę na sprzedaż na rynkach zagranicznych. Przeprowadzenie analizy dostępnymi narzędziami np: Innovation Health Check i inne.

2. Przygotowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne innowacyjnego produktu, usługi, projektu:
a)analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy,
b)przedstawienie wybranych rynków docelowych działalności eksportowej,
c)badanie wybranych rynków docelowych,
d)opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju innowacji poprzez eksport,
e)analizę SWOT dla eksportu danego produktu/usługi/projektu na każdym z planowanych rynków docelowych,
f)opis celów i strategii eksportowej,
g)rekomendację rozwoju działalności eksportowej,
h)szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii,
i)harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

3.Doradztwo:
a)doradztwo z zakresu uczestnictwa w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych: wystawca, uczestnik biznesowy,
b)przygotowanie do organizacji i ucz
estnictwa w wyjazdach zagranicznych: zapoznanie z realiami danego rynku międzynarodowego,
c)doradztwo z zakresu koniecznych dokumentów (prawodawstwo danego kraju, certyfikacje) uprawniające do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,
d)doradztwo z zakresu dostępnego finansowania przedsięwzięć: nowe inwestycje technologiczne, działania eksportowe,
e)doradztwo w zakresie własności intelektualnej.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Korzyści dla MSP: wzrost przychodów MSP w związku z międzynarodowym obrotem handlowym, transferem technologii za granicę Polski, ekspansję inwestycyjną polskich przedsiębiorstw, przyciągnięcie do Polski nowych inwestycji zagranicznych, wzrost liczby klientów dla MSP (międzynarodowych).

Korzyści dla województwa: promowanie marki Województwa Podkarpackiego, wzrost bilansu międzynarodowego obrotu handlowego, dodatkowe przychody z tytułu podatków ze zwiększonych przychodów przedsiębiorstw.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

8130010538

ul. Szopena 51, Rzeszów 35-959

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 25 lat jest wiodącą regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju Podkarpacia. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksow...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.