Biznes Focus Sp. z o.o.

Opis

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości.

Biznes Focus jest Instytucją Otoczenia Biznesu, która koncentruje swoje działania w zakresie:

- tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
- wspierania inicjatyw gospodarczych, idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
- prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych i doradczych upowszechniających wiedzę oraz zwiększających kompetencje w obszarach niezbędnych do efektywnego rozwoju przedsiębiorstw,
- badania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw,
- diagnozowania rynku i analiza trendów rozwojowych w gospodarce,
- inicjowania i rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, oraz partnerstw międzysektorowych,
- współpracy z administracją (samorządową i rządową) oraz innymi organizacjami (prywatnymi, pozarządowymi, etc.), w celu tworzenia wspólnej platformy do działań na rzecz rozwoju gospodarczego;
- wspierania w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwojowych, szczególnie o dużym potencjale innowacyjnym,
- wspierania współpracy nauka - biznes oraz transferu i komercjalizacji wiedzy,
- upowszechniania nowych technologii, w tym informatycznych, w zarządzaniu i działalności firm,
- transferu technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, usługi B+R,
- działalności na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Dostępne usługi
Logo
Logo Biznes Focus Sp. z o.o.
Dane firmy

8971860689

793 489 345

lp.sucofsenzib@tkatnok

Podwale 7, Wrocław 50-043

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.