Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju firmy - klucza do przewagi konkurencyjnej

Parametry usługi
8 610 - 61 500

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Jasna i konkretna strategia rozwoju organizacji jest warunkiem jej przetrwania w zmieniającym się otoczeniu. Niniejsza usługa polega na stworzeniu takiej strategii w oparciu m.in. o narzędzia myślowe Teorii Ograniczeń.

Usługa doradcza, polegająca na opracowaniu strategii rozwoju firmy podzielona będzie na poniższe etapy:
1.Wstępna diagnoza firmy:
- narzędzia myślowe TOC do diagnozowania sytuacji firmy
- analizy dot. funkcjonowania firmy,
- analiza sytuacji finansowej firmy,,
- analiza pozycji rynkowej firmy,
- opracowanie drzewa stanu obecnego w oparciu o zebrane informacje.

Obszary firmy, które zostaną poddane analizie każdorazowo są dostosowywane do realiów przedsiębiorstwa. Wybór obszarów, zależy od potrzeb danej organizacji, jej problemów, sytuacji rynkowej, barier rozwojowych itd. Zakres pierwszego etapu każdorazowo może ulec zmianie. Czasochłonność pracy nad poszczególnymi obszarami również każdorazowo zostanie dostosowana do potrzeb organizacji, tak by finalnie powstał dokument “szyty na miarę organizacji”


2. Identyfikacja celów firmy
- narzędzia myślowe TOC do określania celów strategicznych firmy
- opracowanie misji i wizji długoterminowej firmy,
- określenie celów firmy,
- wykorzystanie IOMAP do określenia celów średnio- i krótkookresowych,
- analiza realności celów,
- narzędzia służące do identyfikacji zakresu zmian niezbędnych do przeprowadzenia w firmie,
- przegląd narzędzi dedykowanych do weryfikacji zasadności wprowadzania zmian i oceny ich efektów.

3. Rekomendacje
spis rekomendacji indywidualnych dla każdej organizacji, opracowany na podstawie realizacji wyników prac w etapie 1 i 2. Dobór obszarów do rekomendacji jest zależy od wcześniejszej pracy i wykazanych potrzeb organizacji i osób ją tworzących.


4. Przygotowanie harmonogramu działań
- opracowanie harmonogramu działań z wykorzystaniem wybranych i dostosowanych do potrzeb firmy metod przygotowywania harmonogramów,
- doradztwo w zakresie identyfikacji niezbędnych działań wdrożeniowych.

W efekcie 4 etapowej usługi doradczej, przed-stwo otrzyma opracowaną strategię rozwoju, która będzie stanowić stanowić swoistego rodzaju indywidualną instrukcję postępowania, zawierać ona będzie:
1. Wstęp. Cel i metodologia usługi doradczej.
2. Audyt potencjału i ograniczeń firmy (analizie poddane zostaną wybrane obszary organizacji w tym m.in. analiza oferty, konkurencji, zarzz zasobami 3. ludzkimi, inwestowania, sprzedaży, systemów IT, SWOT, PEST itd.)
4. Misja, wizja,
5. Cel główny i cele operacyjne dla firmy w perspektywie 1 roku
6. Rekomendacje w zakresie wybranych obszarów działalności firmy.
7. Harmonogram wdrożenia strategii i realizacji jej założeń wraz ze wskazaniem narzędzi i metod.
8. Zasady w zakresie realizacji harmonogramu.
9. Podsumowanie

Dzięki strategii, firma zostanie przeanalizowana w wybranych aspektach i wskazane zostaną usprawnienia, rekomendacje (wybór obszarów dokonany zostanie na podstawie indywidualnych potrzeb). Usługa jest “szyta na miarę”.


Kluczowym elementem usługi jest etap 4, który wyznacza zadania, które należy podjąć celem realizacji założeń strategii i wdrożenia wyników prac oraz wskazuje jak to osiągnąć. Etap stanowi doradztwo, nie szkolenie. Zostanie przekazany firmie harmonogram wdrożenia strategii, który zostanie zatwierdzony wraz z odbiorem opracowania. Plan wdrożenia usługi będzie przygotowany do natychmiastowego użycia. Wdrożenie efektów usługi (zatem strategii) musi zostać dokonane przez firmę w ciągu 18 miesięcy od oddania opracowania, czyli zakończenia usługi doradczej.

Dokument zostanie przekazany firmie w wersji elektron. (wysłany na maila/udostępniony za pomocą transfery/ dysku współdzielonego itd.), a na życzenie dostarczony w wersji papier.
Usł. nie zakłada zakupu środków trwałych.
Prawa autorskie do opracowania zostaną przeniesione na firmę bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
Cała usługa będzie realizowana w formie doradczej, nie szkoleniowej.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Jednoznaczna strategia rozwoju przedsiębiorstwa, służąca skutecznej realizacji założonych celów biznesowych i rynkowych pozwala na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym oraz ogólnopolskim. Powoduje również wybudowanie sieci powiązań oraz trwałych relacji biznesowych w lokalnym otoczeniu biznesowym. Wzrost potencjału organizacji ma bezpośredni wpływ na partnerów biznesowych w regionie i w całej Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstwa sprowadza na lokalny rynek nowych kontrahentów i nowy potencjał. Często, podczas realizacji usługi, rodzi się potencjał o znaczeniu internacjonalnym.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Biznes Focus Sp. z o.o.

8971860689

Podwale 7, Wrocław 50-043

Biznes Focus to Instytucja Otoczenia Biznesu, stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości. Biznes Focus jest Instytucją Otoczenia Biznesu, która koncentruje swoje działania w...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.