POLSKI INSTYTUT INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA

Opis

Misją Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii S.A. (PIITT S.A.) jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji i realizację usług doradczych w różnych obszarach biznesowych. Działania koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP. Dlatego też usługi PIITT S.A. skierowane są zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców (w tym młodych, rozpoczynających działalność) oraz konsorcjów naukowo-biznesowych i instytucji badawczo-rozwojowych.
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. skupia wielu ekspertów z różnych obszarów biznesowych, dzięki czemu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk biznesowych działających w środowisku gospodarki opartej na wiedzy (uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, administracja samorządowa i państwowa), na silną, profesjonalną i ponadregionalną instytucję wspierającą innowacyjność (w tym w zakresie procesów i wsparcia przedsiębiorstw) oraz transfer wiedzy i technologii.
PIITT S.A. jest spółką prawa handlowego i działa na zasadzie not for profit (może prowadzić działalność gospodarczą, lecz wszystkie środki wygospodarowane w jej toku muszą być przeznaczone na działalność statutową). Jest zróżnicowaną organizacyjnie grupą jednostek doradczych, wdrożeniowych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność PIITT S.A. na styku sfery nauki i biznesu (jednostka pomostowa), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w Polsce mikro, małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych.

Dostępne usługi
Dane firmy

5423242552

519 511 602

lp.ttiip@zciwonadz.mada

Łosia 3A, Białystok 15-553

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.