Audyt ryzyka walutowego

Parametry usługi
12 300 - 61 500

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Audyt ryzyka walutowego to usługa doradcza, której celem jest opracowanie i wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem walutowym pozwalającej na usprawnienie procesów sprzedaży, zakupów oraz ofertowania na rynkach zagranicznych. Pozwoli ograniczyć ryzyko poniesienia strat finansowych na kontraktach handlowych rozliczanych w walutach zagranicznych. Ponadto wpłynie na zmniejszenie fluktuacji zysków i przepływów pieniężnych oraz wsparcie procesu planowania w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji usługi kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstwa zyskają również wiedzę z zakresu zmniejszania kosztów wymiany walut, neutralizacji ryzyka walutowego, odpowiedniego stosowania poszczególnych instrumentów finansowych do zabezpieczenia poszczególnych typów kontraktów eksportowych i importowych. Usystematyzowanie procesu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie może być czynnikiem decydującym o pozycji konkurencyjnej na rynku i zdolności do dalszego rozwoju.

Usługa skierowana jest do kadry zarządzającej działalnością operacyjną firmy bądź obszarami sprzedaży oraz zakupów. W usłudze uczestniczyć będą również pracownicy przedsiębiorstwa z działów finansowego, księgowego czy controllingu (w przypadku MŚP funkcje wymienionych działów często realizowane są w ramach pojedynczej komórki organizacyjnej).

Etap opracowania:
- spotkanie w przedsiębiorstwie – rozmowa z osobami zarządzającymi i pracownikami działów handlowego i zakupów odpowiedzialnymi za generowanie ryzyka walutowego
- zebranie danych mających wpływ na występowanie ryzyka walutowego od przedstawicieli poszczególnych działów, w szczególności zdarzeń gospodarczych generujących ryzyko walutowe oraz ich wartości
- praca własna: analiza sytuacji przedsiębiorstwa, pomiar ryzyka, tworzenie dokumentu audytu z opisem polityki zarządzania ryzykiem walutowym, z uwzględnieniem strategii hedgingowych oraz dostępnym narzędzi do neutralizacji ryzyka walutowego
- przedstawienie kadrze zarządzającej wstępnej wersji dokumentu oraz omówienie wniosków oraz przedstawienie propozycji planu wdrożenia
- zatwierdzenie przez kadrę zarządzającą planu wdrożenia
- opracowanie finalnej wersji dokumentu

Produktem doradczym na tym etapie będzie dokument w wersji papierowej „Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie”. Okres realizacji tego etapu szacuje się na okres do 2 miesięcy w zależności od liczby oraz złożoności zdarzeń gospodarczych generujących ryzyko

Etap wdrożenia:
- opracowanie z kadrą zarządzającą procedury zarządzania ryzykiem walutowym, w szczególności przypisanie zadań oraz odpowiedzialności do poszczególnych pracowników
- omówienie zadań oraz narzędzi do zarządzania ryzykiem walutowym z kadrą zarządzającą i pracownikami przypisanymi do realizacji strategii
- rozmowy z bankiem przedsiębiorcy w zakresie udostępnienia instrumentów finansowych służących zabezpieczaniu ryzyka walutowego
- nadzór nad realizacją pierwszych transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe

Produktem doradczym na tym etapie będzie dokument w wersji papierowej „Procedura zarządzania ryzykiem walutowym”. Okres realizacji tego etapu szacuje się na okres do 1 miesiąca w zależności od stopnia skomplikowania strategii hedgingowej oraz liczby pracowników biorących udział w całym procesie.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Przedsiębiorstwo wpisujące się w sektor MŚP w województwie podkarpackim korzystające z oferowanego doradztwa odnotuje wzrost sprzedaży, w tym na rynki zagraniczne, wzrost zysku oraz rozszerzenie rynków zbytu. Proponowana usługa Audyt ryzyka walutowego przyczyni się do rozwoju firmy oraz przyniesie wymierne korzyści. Zarządzanie ryzykiem zmniejszy fluktuacje zysku i przepływów pieniężnych, a tym samym wspomoże proces planowania w przedsiębiorstwie, czyli ograniczy wpływ zmian kursów walutowych na uzyskiwane przychody lub ponoszone koszty. Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwala na ustalenie wartości przyszłych przepływów pieniężnych, a wykorzystanie korzystnych kursów walut da możliwość rozważenia inwestycji rokujących nadzieje a wyższe zyski. Menadżerowie są wyczuleni na ryzyko spekulacyjne, co zwiększa wiarygodność procesu podejmowania decyzji, gdyż są one podejmowany w bardziej świadomy sposób. Wierzyciele, klienci, dostawcy i pracownicy mają większe zaufanie, ponieważ wiedzą, że przedsiębiorstwo dysponuje systemem zarządzania ryzykiem.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
POLSKI INSTYTUT INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA

5423242552

Łosia 3A, Białystok 15-553

Misją Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii S.A. (PIITT S.A.) jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji i realizację usług doradczych...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.