Strategia modernizacji energetycznej przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego w zakładzie produkcyjnym

Parametry usługi
49 815 - 71 955

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 3

3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Przedmiotem usługi jest audyt energetyczny w zakładzie produkcyjnym. Celem usługi jest identyfikacja potencjału w zakresie możliwości obniżenia zużycia energii.

Audyt energetyczny składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej   przedsiębiorstwo otrzyma informację o stanie technicznym poszczególnych instalacji wraz z wyliczeniem ich efektywności energetycznej. Aby tego dokonać wyliczane zostaną wskaźniki jednostkowe (np. ile z 1kWh produkowanych jest m3 sprężonego powietrza) lub sprawności poszczególnych instalacji za pomocą, których uda się określić ich efektywność energetyczną.

W części drugiej przedstawione będą propozycje poprawy efektywności energetycznej. Zamodelowane zostaną rozwiązania, które przyczynią się do obniżenia zużycia energii w danej instalacji. Przedsiębiorstwo otrzyma informację:

- w jaki sposób wdrożyć dane rozwiązanie

- w jaki sposób podłączyć dane rozwiązanie do danej instalacji

- ile wyniosą koszty wdrożenia danego rozwiązania, ile energii ono zaoszczędzi oraz jaki będzie jego czas zwrotu.

Audyt energetyczny to strategiczny dokument, za pomocą którego przedsiębiorstwo nie tylko dowie się o efektywności energetycznej poszczególnych instalacji w stanie aktualnym oraz możliwościach ich poprawy, to również dokument za pomocą, którego przedsiębiorstwo będzie mogło przygotować budżet w kolejnych latach na wdrożenie poszczególnych rozwiązań.

Audyt energetyczny polega na:

1. Inwentaryzacja zakładu produkcyjnego pod kątem posiadanej dokumentacji technicznej oraz dostępnych danych pomiarowych.

2. Wykonanie inwentaryzacji:

A. Budynku na potrzeby termomodernizacji

B. Oświetlenia

C. Maszyn i urządzeń

D. Instalacji sprężonego powietrza

E. Instalacji elektroenergetycznej

3. Wykonanie pomiarów (podpięcie narzędzi generujących dane z pracy bieżącej maszyn i układów, zebranie danych z pracy bieżącej instalacji celem przygotowania oceny efektywności energetycznej na podstawie stanu aktualnego):

A. Nieszczelności instalacji sprężonego powietrza

B. Przepływu sprężonego powietrza

C. Mocy każdej sprężarki   

D. Ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza

E. Pomiarów układów wentylacyjnych

F. Pomiarów układów chłodniczych

G. Pomiarów wody technologicznej

H. Pomiarów pary technologicznej

I. Jakości energii elektrycznej  

4. Wykonanie analiz (Na podstawie zebranych danych, ocena efektywności energetycznej wraz z propozycjami możliwych modernizacji, o ile występują):

A. Aktualnego stanu budynków wraz z propozycją poprawy ich efektywności energetycznej (obliczenie zapotrzebowania na ciepło budynku, potrzeb cieplnych oraz kosztów ogrzewania budynku w stanie aktualnym, przygotowanie możliwych zaleceń w zakresie termomodernizacji).

B. Aktualnego stanu oświetlenia w budynkach wraz z propozycją poprawy efektywności energetycznej (obliczenie zapotrzebowania na energię do oświetlenia, kosztów energii na potrzeby oświetlenia, możliwe przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzące do zmniejszenia kosztów oświetlenia.

C. Aktualnego stanu instalacji sprężonego powietrza, w skład którego wchodzi:

Ca. Efektywność energetyczna wytwarzania sprężonego powietrza, wraz z wyliczeniem wskaźnika jednostkowego kWh/m3 dla stanu aktualnego wraz z propozycją poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie.

Cb. Efektywność energetyczna dystrybucji sprężonego powietrza, wraz z wyliczeniem strat energii z każdej nieszczelności w układzie w stanie aktualnym. Podanie propozycji poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie.

Cc. Efektywność energetyczna poboru sprężonego powietrza. Sprawdzenie czy instalacja nie pracuje na zbyt wysokim ciśnieniu. Podanie propozycji poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie

D. Aktualnego stanu instalacji wentylacji, w skład którego wchodzi:

Da. Efektywność energetyczna wytwarzania wentylacji wraz z wyliczeniem wskaźnika jednostkowego kWh/m3 dla stanu aktualnego wraz z propozycją poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie.

Db. Efektywność energetyczna dystrybucji wentylacji, wraz z wyliczeniem strat energii w układzie wentylacji w stanie aktualnym. Podanie propozycji poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie.

Dc. Efektywność energetyczna odzysku ciepła z układu wentylacyjnego, wraz z wyliczeniem strat energii w stanie aktualnym. Podanie propozycji poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie.

E. Aktualnego stanu instalacji chłodzenia w skład której wchodzi:

Ea. Efektywność energetyczna wytwarzania chłodu wraz z wyliczeniem wskaźnika COP dla stanu aktualnego wraz z propozycją poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie.

Eb. Efektywność energetyczna dystrybucji chłodu wraz z wyliczeniem strat energii w układzie w stanie aktualnym. Podanie propozycji poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie.

F. Aktualnego stanu instalacji wody technologicznej w skład której wchodzi:

Fa. Efektywność energetyczna wytwarzania wody technologicznej wraz z wyliczeniem wskaźnika wytwarzania dla stanu aktualnego wraz z propozycją poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie.

Fb. Efektywność energetyczna dystrybucji wody technologicznej wraz z wyliczeniem strat energii w układzie w stanie aktualnym. Podanie propozycji poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie.

G. Aktualnego stanu instalacji pary technologicznej w skład której wchodzi:

Ga. Efektywność energetyczna wytwarzania pary technologicznej wraz z wyliczeniem wskaźnika wytwarzania dla stanu aktualnego wraz z propozycją poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie

Gb. Efektywność energetyczna dystrybucji pary technologicznej wraz z wyliczeniem strat energii w układzie w stanie aktualnym. Podanie propozycji poprawy efektywności energetycznej w tym zakresie.

H. Jakości energii elektrycznej, a w szczególności:

Ha. Prądy: wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe.

Hb. Pomiary napięcia: wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe.

Hc. Współczynniki szczytu dla prądu i napięcia.

Hd. Moc czynna, bierna, odkształcenia, pozorna wraz z określeniem charakteru mocy biernej.

He. Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia.

Hf. Asymetria napięć.

5. Obliczenie czasów zwrotu, nakładów inwestycyjnych oraz kosztów usprawnień propozycji poprawy efektywności energetycznej z punktu 4.

6. Raport końcowy.

Audyt energetyczny w zakładzie produkcyjnym  jest usługą specjalistyczną, ponieważ jest dostosowana do poszczególnych potrzeb przedsiębiorstwa korzystającego z usługi (usługa „szyta na miarę”). Całość usługi jest dostosowana indywidualnie do wybranych zasobów, nieruchomości, ponoszonych kosztów, specyfiki geograficznej i już posiadanej infrastruktury. Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie wykonany dla jednego przedsiębiorstwa nie da się wykorzystać w innym przedsiębiorstwie.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – to opracowanie zawierające analizę obecnego, przeszłego zużycia i wykorzystania energii w każdej postaci oraz wskazujące możliwe do realizacji przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Forma papierowa (2 sztuki) oraz elektroniczna (PDF)

Wdrożenie nastąpi po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Wyjaśnienie dlaczego wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi

Wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi ze względu na nie kwalifikowalność kosztów środków trwałych, które będą nieodzowne przy zidentyfikowanych inwestycjach rozwojowych.

Opis etapu wdrożenia

W ramach etapu wdrożenia na podstawie wykonanego audytu energetycznego w przedsiębiorstwie powstanie dokument „Plan Wdrożenia Usługi - Strategia modernizacji energetycznej przedsiębiorstwa - propozycje poprawy efektywności energetycznej oraz rozwiązania, które przyczynią się do obniżenia zużycia energii w danej instalacji.”, w którym zostanie przedstawiony wykaz szczegółowych rozwiązań określających sposób, zakres, parametry techniczne i ekonomiczne potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Plan Wdrożenia Usługi - Strategia modernizacji energetycznej przedsiębiorstwa - propozycje poprawy efektywności energetycznej oraz rozwiązania, które przyczynią się do obniżenia zużycia energii w danej instalacji Forma papierowa (2 sztuki) oraz elektroniczna (PDF)
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Dzięki wdrożeniu usługi „Strategia modernizacji energetycznej przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego w przedsiębiorstwie można odnotować następujące korzyści: otrzymanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa, zdobycie informacji o możliwościach poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, poznanie możliwości finansowania inwestycji optymalizujących zużycie energii oraz wdrożenie ich, pomiary jakościowe energii elektrycznej. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to identyfikacja potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw. Wprowadzenie zaleceń z audytu pozwoli na poprawę efektywności urządzeń czy obiektów, co w skali wciąż rosnących cen energii może znacznie odciążyć budżet firmy oraz zwiększyć przewagę konkurencyjną na rynku. Działania takie jak redukcja kosztów eksploatacji obiektów, instalacji czy urządzeń, możliwość wdrożenia nowego, oszczędniejszego modelu gospodarowania energią pozwalają na poprawienie wskaźników finansowych przedsiębiorstwa. Zmniejszenie zużycia prądu jest ulgą nie tylko dla portfela przedsiębiorcy – pomoże ono również zbliżyć się do wypełnienia zaleceń unijnych, związanych chociażby z przejściem na OZE; zmianą sposobu myślenia - zmiana podejścia pracowników do wykorzystywanych urządzeń technicznych (np. linii produkcyjnej). Wprowadzenie procedur i uświadomienie zatrudnionych osób o poziomie zużycia energii pomaga we wprowadzeniu oszczędności codziennej – pozytywnych odruchów, zmierzających do ograniczenia marnowania prądu.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INVESTIN sp. z o.o.

5252245152

ul. Nowy Świat 60/9, Warszawa 00-357

INVESTIN działania na rzecz efektywnego wspierania procesu wdrażania innowacji produktowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych oraz upowszechniania i wspierania proinnowacyjnych posta...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.