Audyt energetyczny

Parametry usługi
6 150 - 123 000

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 20

2

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Przedmiotem usługi jest audyt energetyczny – jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt energetyczny jest wykonywany zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz jej nowelizacją z 15 kwietnia 2020 r. Audyt energetyczny jest usługą specjalistyczną, ponieważ jest dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa korzystającego z usługi (usługa „szyta na miarę”). Całość usługi jest dostosowana indywidualnie do wybranych zasobów, nieruchomości, ponoszonych kosztów, specyfiki geograficznej i już posiadanej infrastruktury. Audytu energetycznego wykonanego dla jednego przedsiębiorstwa nie da się wykorzystać w innym przedsiębiorstwie. Wykonanie audytu energetycznego polega na:

 1. Wykonaniu inwentaryzacji budynku 

a. Skompletowanie dokumentacji budynku

 b. Analizie dokumentacji pod kątem audytu energetycznego

 c. Inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, opracowaniu rzutów kondygnacji i szkiców elewacji na potrzeby audytu 

d. Opracowaniu dokumentacji zdjęciowej

2. Charakterystyka energetyczna budynku, charakterystyka energetyczna źródeł ciepła, charakterystyka energetyczna systemu wentylacji. Określenie zapotrzebowania na ciepło budynku, potrzeb cieplnych oraz kosztów ogrzewania budynku w stanie aktualnym 

a. Obliczanie zapotrzebowania budynku na moc cieplną do ogrzewania budynku 

b. Wyznaczenie kosztów ogrzewania budynku 

c. Obliczenie przedsięwzięć modernizacyjnych prowadzących do zmniejszenia kosztów grzewczych w poszczególnych budynkach

 3. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej. Określenie potrzeb oraz kosztów przygotowania c.w.u. 

a. Obliczenie zapotrzebowania budynku na moc do c.w.u. 

b. Wyznaczenie kosztów c.w.u. w budynku 

c. Możliwe przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzące do zmniejszenia kosztów c.w.u. 

4. Analiza możliwości poprawy energochłonności budynków poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii wykorzystujących m.in.: energię słońca lub energię wiatru. 

5. Podsumowanie propozycji audytowych proponowanych rozwiązań zmniejszających koszty eksploatacyjne w budynku

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Audyt energetyczny - opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Forma papierowa (2 sztuki) oraz elektroniczna (PDF)

Wdrożenie nastąpi po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Wyjaśnienie dlaczego wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi

Wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi ze względu na nie kwalifikowalność kosztów środków trwałych, które będą nieodzowne przy zidentyfikowanych inwestycjach rozwojowych.

Opis etapu wdrożenia

W ramach etapu wdrożenia na podstawie wykonanego audytu energetycznego powstanie dokument strategia modernizacji która ma charakter "Planu Wdrożenia Usługi”, w którym zostanie przedstawiony wykaz szczegółowych rozwiązań określających sposób, zakres, parametry techniczne i ekonomiczne potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji. 


W ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi (strategia modernizacji) przedsiębiorstwo wdroży minimum 1 inwestycję.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Plan Wdrożenia Usługi (strategia modernizacji) - wykaz szczegółowych rozwiązań określających sposób, zakres, parametry techniczne i ekonomiczne potrzebnych inwestycji. Forma papierowa (2 sztuki) oraz elektroniczna (PDF)
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Dzięki wdrożeniu proponowanej usługi audytu energetycznego można odnotować następujące korzyści: uzyskanie informacji na temat rzeczywistego stanu energetycznego nieruchomości oraz otrzymanie zapisanego w krótkiej formie zalecenia dotyczącego przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu obniżenie zużycia energii, a co za tym idzie wygenerowanie oszczędności. Wypełnienie zaleceń, które są podane w audycie energetycznym, istotnie przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Propozycje zmian tworzone są zgodnie z dzisiejszą wiedzą ekspercką w zakresie ekologii, potrzebach i zagrożeniach, jakie wiążą się z polskimi normami i przyzwyczajeniami dotyczącymi emisji. Optymalizacja (często znaczące obniżenie) zużycia energii elektrycznej jest istotną korzyścią zarówno w wymiarze finansowym oraz wizerunkowym dla Przedsiębiorcy, jak również w istotny sposób przyczynia się ona do wypełnienia wytycznych unijnych, związanych chociażby z niższą emisją CO2 czy wzrostem zastosowania OZE. Co więcej, wysoce zaawansowane instalacje często wpisują się w założenia oraz trendy Przemysłu 4.0, przyczyniając się do wzrostu innowacyjności oraz konkurencyjności Odbiorców Usługi na rynku.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INVESTIN sp. z o.o.

5252245152

ul. Nowy Świat 60/9, Warszawa 00-357

INVESTIN działania na rzecz efektywnego wspierania procesu wdrażania innowacji produktowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych oraz upowszechniania i wspierania proinnowacyjnych posta...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.