Przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia nowej / ulepszonej usługi (produktu)

Parametry usługi
88560 - 147600

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 3 do 5

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Celem usługi jest dokonanie analizy oferty przedsiębiorstwa w kontekście konkurencyjności na rynku a także przygotowanie rekomendacji w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wprowadzenia nowej usługi (produktu).

Usługa skierowana jest do właścicieli oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Polega na analizie wybranych obszarów rozwoju oferty wraz z zaprojektowaniem nowej / ulepszonej usługi (produktu). Wprowadzenie nowej usługi lub produktu do oferty przedsiębiorstwa to usługa doradcza, której celem jest przede wszystkim przygotowanie przedsiębiorstwa do dalszego, długoterminowego rozwoju w oparciu o nową usługę lub nowy produkt. Celem wdrożenia nowej usługi lub nowego produktu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz pozyskanie nowych rynków zbytu na rynku minimum krajowym.

Usługa będzie składała się z następujących elementów:

Etap przygotowania:
•Analiza aktualnej oferty przedsiębiorstwa.
•Analiza oferty przedsiębiorstwa na tle konkurencji.
•Analiza aktualnie obsługiwanych branż.
•Analizę posiadanego potencjału (ludzkiego, finansowego, technicznego) przedsiębiorstwa.
•Analiza grupy docelowej dla nowej usługi (produktu).
•Analiza SWOT przedsiębiorstwa.
•Analiza potencjału biznesowego nowej usługi.
•Analiza rynku w zakresie doboru potencjalnych podwykonawców nowej / ulepszonej usługi (produktu).
•Analiza możliwych działań marketingowych promujących nową usługę (produkt).
•Analiza ryzyka wdrożenia nowej usługi przez przedsiębiorstwo.

Zostaną opracowane następujące rekomendacje:
•Rekomendacje w zakresie grupy docelowej klientów.
•Rekomendacje w zakresie działań handlowych.
•Rekomendacje w zakresie działań marketingowych.

Rezultatem usługi będzie kompleksowy dokument zawierający rekomendacje związane z wdrożeniem nowej usługi lub nowego produktu, którego oferowanie przyczyni się do wzrostu przychodów przedsiębiorstwa. Efektem końcowym przeprowadzanej usługi rozwojowej w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wprowadzenia nowej / ulepszonej usług (produktu) jest przygotowanie dokumentacji z opracowaniem zebranych danych, ich źródeł oraz rekomendacji działań do podjęcia. W przygotowanej dokumentacji przeanalizowany zostanie obecny stan przedsiębiorstwa w obszarze oferowanych usług lub produktów przez przedsiębiorstwo, a także zarekomendowane zostaną działania dostosowane do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

Rezultatem usługi będzie kompleksowy dokument zawierający rekomendacje związane z wdrożeniem nowej usługi lub nowego produktu oferowanego na rynku krajowym. Rezultatem wdrożenia rekomendacji będzie optymalizacja czasu oraz redukcja kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego produktu.

Efektem usługi będzie dzieło (Raport), który zostanie przekazany klientowi w formie papierowej lub w postaci elektronicznej – pliku (na płycie DVD lub pendriv’ie).

W Raporcie zawarte będą zalecenia do wdrożenia, które klient korzystający z usługi wdroży u siebie w firmie. Ze względu na możliwość różnorodnych rekomendacji na obecnym etapie nie da się dokładnie opisać, jakie będą rekomendacje i ile czasu zajmie ich wdrożenie. Zależy to od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa, dla którego realizowana będzie niniejsza usługa.
Usługa nie dotyczy zakupu wartości niematerialnych i prawnych ani środków trwałych. Zatwierdzenie planu wdrożenia nastąpi do dnia zakończenia realizacji usługi. Przygotowane rekomendacje muszą zostać wdrożone przez OW w ciągu 18 miesięcy od ich opracowania przez DU.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Przedsiębiorstwa, które skorzystają z oferty Sagitum S.A. mającej na celu wprowadzenie do oferty nowej usługi lub nowego produktu otrzymają następującą wartość dodaną:
•Wsparcie w dywersyfikacji usług/produktów oferowanych przed przedsiębiorstwo.
•Optymalizację działań związanych z wdrożeniem nowej usługi /produktu.
•Obniżenie ryzyka wdrażania nowej usługi lub nowego produktu na rynek.
•Pozyskanie informacji, które pozwolą na podejmowanie optymalnych decyzji.
•Pozyskanie wiedzy w zakresie aktualnej pozycji na rynku.
•Zwiększenie liczby klientów i poprawa wyników finansowych.

Wyżej wymienione korzyści, które uzyskają przedsiębiorstwa, korzystające z usługi Sagitum S.A. przekładać się będą na rozwój całego sektora MSP. Poszerzając swoją ofertę o nową usługę lub nowy produkt posiądą unikalne cechy na tle konkurencji. Doprowadzi to do wzrostu przychodów i poprawy wyników finansowych. Uzyskiwanie lepszych wyników będzie z kolei powodować rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
SAGITUM Spółka Akcyjna

8133733993

Ul. Jana Twardowskiego 9, Rzeszów 35-302

Sagitum to marka na mapie firm z obszaru informatyki i konsultingu biznesowo-technologicznego. Spółka powstała na bazie wieloletniego doświadczenia założycieli i kadry specjalistów, aby dostarczać inn...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.