Robotyzacja procesów backoffice

Parametry usługi
29520 - 118080

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 1 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Celem usługi jest dokonanie analizy procesów backoffice w firmie pod kątem zastosowania narzędzi RPA (Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów, ang. Robotic Process Automation), a także rekomendacja działań zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami firmy.
Usługa skierowana jest do właścicieli oraz kadry zarządzającej firm. Polega na opracowaniu i wdrożeniu usprawnień procesów backoffice poprzez ich analizę pod kątem zastosowania narzędzi RPA.
Jest to usługa doradcza, której celem głównym jest redukcja kosztów firmy oraz optymalizacja czasu potrzebnego do obsługi procesów backofficowych zachodzących w firmie. Jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy poprzez przesunięcie posiadanych zasobów do obsługi innych lub nowych procesów w firmie.
Robotyzacja to działania dzięki, którym wzrasta skuteczność działań całej organizacji. Pomimo, że zadania tych działów nie są bezpośrednio związane z wytwarzaniem przychodów firmy. Analizy ekspertów przekonują, że sprawne działanie działów backoffice ma bezpośredni wpływ na lojalność ze strony klienta.
Główne problemy backoffice:
Złe funkcjonowanie backoffice to spadek wydajności firmy. Rezygnacja ze zmian
wsparcia biznesu lub niepowodzenie w ich reorganizacji przynosi następstwa w postaci utraconych szans biznesowych oraz dodatkowych kosztów operacyjnych. Należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
- Działy backoffice są zazwyczaj mniej efektywne w stosunku do działów front line. Wynika to z braku systemu automatyzacji procesów i koordynacji zadań pomiędzy pracownikami.
- Konieczne do pracy bazy danych są rozmieszczone w wielu różnorodnych aplikacjach lub rejestrowane tradycyjną metodą bez użycia narzędzi IT. Doprowadza to do tego, że hierarchizacja kolejnych spraw do wykonania pochłania pracownikom więcej czasu.
- Zarządzanie zadaniami przeprowadzane w sposób tradycyjny nie jest zadowalające
w świecie rozwijających się technologii.
- Gdy wgląd w pracę zespołu staje się ograniczony, wskazana jest szczegółowa analiza procesów, ich usystematyzowania i poprawy.
Usługa będzie składała się z następujących etapów:
Etap przygotowania:
- Analizy procesów backoffice zachodzących w firmie.
- Analiza infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania w firmie.
- Analizę posiadanego potencjału ludzkiego pod kątem robotyzacji procesów backoffice.
- Analiza SWOT przedsiębiorstwa pod kątem robotyzacji procesów backoffice.
- Analiza korzyści wynikających z robotyzacji procesów backoffice w przedsiębiorstwie.
- Analiza ryzyka wdrożenia robotyzacji procesów backoffice w przedsiębiorstwie.
Etap wdrożenia:
- Rekomendacje w zakresie doboru narzędzi do robotyzacji procesów backoffice.
Efektem końcowym przeprowadzanej analizy jest przygotowanie dokumentacji z opracowaniem zebranych danych, ich źródeł oraz rekomendacji działań do podjęcia. W przygotowanej dokumentacji przeanalizowany zostanie obecny stan przedsiębiorstwa w obszarze procesów backoffice zachodzących w przedsiębiorstwie, a także zarekomendowane zostaną działania dostosowane do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.
Rezultatem usługi będzie kompleksowy dokument zawierający rekomendacje związane
z wdrożeniem robotyzacji procesów backoffice w przedsiębiorstwie.
Rezultatem wdrożenia rekomendacji będzie optymalizacja czasu oraz redukcja kosztów obsługi wskazanych procesów do optymalizacji.
Efektem usługi będzie dzieło (Raport), który zostanie przekazany klientowi w formie papierowej lub elektronicznej – pliku (na płycie DVD lub pendriv’ie).
W Raporcie zawarte będą zalecenia do wdrożenia, które klient wdroży u siebie w firmie. Ze względu na możliwość różnorodnych rekomendacji na obecnym etapie nie da się dokładnie opisać, jakie będą rekomendacje i ile czasu zajmie ich wdrożenie. Zależy to od indywidualnej sytuacji danej firmy, dla której realizowana będzie usługa.
Uzupełnienie punktu znajduje się w polu A.3.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce spadać będzie dostępność pracowników/osób w wieku produkcyjnym. Robotyzacja procesów backoffice może być ważnym remedium na tego typu problemy.
Przedsiębiorstwa, które skorzystają z oferowanej przez Sagitum S.A. usługi robotyzacji procesów backoffice w przedsiębiorstwie otrzymają następującą wartość dodaną:
•Eliminację prac manualnych i automatyzację procesów.
•Pozyskanie informacji, które pozwolą na podejmowanie optymalnych decyzji.
•Pozyskanie dodatkowej wiedzy na temat zasobów ludzkich.
•Oparcie decyzji biznesowych i rozwojowych o wiarygodne dane.
•Wsparcie w realizacji kluczowych celów biznesowych przedsiębiorstwa.
•Poprawę wyników finansowych.
•Dostęp do współczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
•Ułatwienie wprowadzania zmian organizacyjnych.
•Zwiększenie efektywności działania.
Wyżej wymienione korzyści, które uzyskają przedsiębiorstwa, korzystające z usługi
Sagitum S.A. przekładać się będą na rozwój całego sektora MSP. Dzięki obniżeniu kosztów działalności oraz optymalizacji czasu wzrośnie ich rentowność oraz konkurencyjność. Uzyskiwanie lepszych wyników będzie z kolei powodować rozwój przedsiębiorstw na teranie województwa podkarpackiego.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
SAGITUM Spółka Akcyjna

8133733993

Ul. Jana Twardowskiego 9, Rzeszów 35-302

Sagitum to marka na mapie firm z obszaru informatyki i konsultingu biznesowo-technologicznego. Spółka powstała na bazie wieloletniego doświadczenia założycieli i kadry specjalistów, aby dostarczać inn...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.