Projektowanie procesów technologicznych

Parametry usługi
14553.400390625 - 65202.30078125

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 3 do 7

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Projektowanie nowego procesu technologicznego z zakresu powiązania branży mechanicznej/ mechatronicznej z branżami: elektromaszynową, odlewnictwa, metalową, lotniczą, motoryzacyjną, agrotechniczną, tworzyw sztucznych. Zaprojektowany proces technologiczny będzie mógł dotyczyć zarówno wytwarzania produktów przemysłowych jak i użytkowych.


Sporządzony projekt technologiczny obejmować będzie:

1. Weryfikacja technologii, analiza opłacalności i możliwości wdrożenia przez klienta:
- weryfikację wymagań klienta,
- założenia techniczno- użytkowe,
- badania potrzeb pod względem cech i funkcjonalności,
- analizę ekonomiczno- techniczną,
- analizę możliwości wdrożenia,
- sprawdzenie stanu techniki.

2. Projekt procesu technologicznego:
- wybór rodzajów technik wytwarzania,
- dobór parametrów procesu technologicznego,
- dobór parametrów urządzeń technologicznych,
- konstrukcja oprzyrządowania/ narzędzi, jeśli są konieczne do wdrożenia nowego procesu,
- opis procesu technologicznego,
- stworzenie schematu blokowego technologii,
- stworzenie rysunku linii technologicznej.

3. Wdrożenie procesu do produkcji:
- testy technologii w warunkach produkcyjnych,
- wprowadzenie poprawek do procesu, jeśli okażą się potrzebne,
- analiza statystyczna odchyłek procesowych,
- stworzenie kart technologicznych procesu,
- stworzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac.

Wyniki prac zostaną przekazane w formie projektu technologicznego zawierającego m.in.: schemat linii technologicznej, dokumentację technologiczną w tym karty procesu, analizę statystyczną odchyłek procesowych.

Proponowana usługa nie będzie dotyczyć zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawcy zostanie przekazana jedynie dokumentacja w formie papierowej niezbędna do wdrożenia nowego procesu technologicznego. Prawa autorskie majątkowe nie zostaną przekazane odbiorcy wsparcia.

Celem usługi jest usprawnienie istniejących procesów technologicznych lub ich zmiana mająca na celu podniesienie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Jeżeli Dostawca Usługi- CNT Dominik Kozik zakończy realizację usługi na opracowaniu planu wdrożenia usprawnienia (technologii) to musi zostać ona wdrożona przez Odbiorcę Wsparcia w okresie nieprzekraczającym 18 miesięcy od opracowania przez DU usprawnień pozwalających na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa oraz planu wdrożenia usługi (źr.: Regulamin udzielenia wsparcia dla MŚP — strona www.ppwb.pl).
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
1. Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowych innowacyjnych technologii procesowych.
2. Zwiększenie przychodów w wyniku wdrożenia nowych technologii do produkcji poprzez produkcję nowych wyrobów oraz spadek kosztów wytwarzania.
3. Nawiązanie nowych kontaktów biznesowych przy promowaniu produktów wytwarzanych w nowych innowacyjnych technologiach.
4. Wzrost efektywności produkcji, spadek kosztów pracy.
5. Zwiększenie parametrów jakościowych wyrobów finalnych dzięki wprowadzeniu nowych technologii procesowych.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik

5170224209

ul. Szwoleżerów 2/20, Rzeszów 35-216

Projektowanie maszyn i urządzeń technicznych. Projektowanie procesów technologicznych. Doradztwo techniczne. Wyceny maszyn i urządzeń technicznych. Usługi szkoleń technicznych. Obliczenia ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.