Analiza mocy zamówionej

Parametry usługi
2550 - 95950

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
W przypadku centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, które są realizowane poprzez miejskie przedsiębiorstwa cieplne lub centralną kotłownię gazową bardzo ważnym elementem jest moc zamówiona.Moc zamówiona ma nam zapewnić daną temperaturę, w strefie ogrzewanej (komfort cieplny w pomieszczeniach ogrzewanych), po odliczeniu strat cieplnych przez przegrody budowlane oraz wentylację, pomimo niekorzystnych warunków:
- ekstremalnie niskiej temperatury zewnętrznej (zależną od strefy klimatycznej wg PN EN 12 831)
- nie doliczając zysków od nasłonecznienia
- nie doliczając zysków wewnętrznych
Przy realizacji c.o. i c.w.u. dla wyżej wymienionych paliw wiąże się to z opłatą stałą, która jest niezależna od długości trwania sezonu grzewczego. Jest ona pobierana każdego miesiąca. Odbiorca, przed podpisaniem umowy na dostawę ciepła, musi określić moc zamówioną. Bardzo często moce zamówione są przewymiarowane. Użytkownicy przez kilkanaście lat płacą za moc, której nigdy nie osiągną. Wynika to z faktu przyjmowania wskaźników jednostkowych z m2. przy oszacowaniu mocy, a nie z jej dokładnego wyliczenia. W konsekwencji zamiast mieć niższe koszty c.o. i c.w.u. użytkownicy płacą więcej.
Usługa polega na dokładnym wyliczeniu mocy cieplnej dla centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) wg PN EN 12 831.
Etap opracowania usługi:
1.Inwentaryzacja budynku
2.Określenie przestrzeni ogrzewanych oraz nieogrzewanych
3.Określenie wartości temperatur w poszczególnych strefach grzewczych wg PN EN 12 831
4.Wyliczenie strat cieplnych przez wszystkie przegrody budowlane otaczające ogrzewane pomieszczenia:
•Ścian zewnętrznych
•Ścian zagłębionych w gruncie
•Okien zewnętrznych
•Podłóg na gruncie
•Drzwi zewnętrznych
•Stropodachów
•Dachów
5.Wyliczenie strat przez wentylację we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach.
6.Wyliczenie strat cieplnych z pomieszczeń ogrzewanych do pomieszczeń nieogrzewanych
7.Wyliczenie mocy cieplnej dla c.w.u.
8.Obliczenie mocy cieplnej całkowitej (c.o. + c.w.u.)
Analiza mocy zamówionej jest usługą specjalistyczną, ponieważ jest dostosowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa korzystającego z usługi wraz z zaproponowaniem rozwiązania dostosowanego do zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorcy. Opracowanie jest wykonane przy użyciu specjalistycznej wiedzy eksperckiej.
Produktem usługi Analizy mocy zamówionej jest od 1 do 30 opracowań, sporządzonych w języku polskim w formie pisemnej. W opracowaniu zastosowane są oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie analizy. Wszystkie strony (arkusze) analizy mocy zamówionej oraz załączniki oznaczone są kolejnymi numerami. Dokument zostanie wydrukowany i oprawiony w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

Etap wdrożenia usługi:

Bezpośrednim efektem usługi będzie raport z możliwości obniżania mocy zamówionych zawierający instrukcję i rekomendację dla obniżenia mocy zamówionych w poszczególnych budynkach. Dla każdego budynku opracowany zostanie model obniżenia mocy zamówionej, który przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki raportowi obniżania mocy zamówionych osoby zarządzające przedsiębiorstwem będą wyposażone w wiedzę nie tylko w zakresie obniżania mocy dla poszczególnych budynków, ale również, z zakresu budowy przegród zewnętrznych w budynkach oraz z zakresu działania wentylacji. Założenia, która powstaną w raporcie obniżania mocy będą z powodzeniem mogły zostać wdrożone w przedsiębiorstwie, co przełoży się na oszczędności w użytkowaniu poszczególnych budynków. Zatwierdzenie raportu obniżenia mocy zamówionych zostanie zaakceptowane do 3 miesięcy od przekazania dokumentu. Raport zostanie przekazane w wersji papierowej oraz na płycie DVD/CD.

Usługa Analiza mocy zamówionej nie dotyczy zakupu/sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych lub też środków trwałych.
Efekt usługi zostanie wdrożony do 18 miesięcy od opracowania.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Dzięki oferowanej usłudze firmy z sektora MŚP zyskają następujące korzyści: wykonanie usługi i wdrożenie jej wyników pozwoli na zawarcie umów na dostawę energii zgodnych z rzeczywistymi potrzebami grzewczymi oraz z rzeczywistym zapotrzebowaniem energii na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, możliwość uzyskania bezinwestycyjnych efektów oszczędności w gospodarce cieplnej oraz możliwość określenia rzeczywistych wskaźników energetycznych dla budynku.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ

8982036557

ul. Okrężna 26, Wrocław 53-008

Historia firmy Efektywniej sięga czasów studenckich, podczas których wykonywane były pierwsze badania termowizyjne oraz bilanse cieplne budynków. Dziś absolwent Politechniki Wrocławskiej mgr inż. Toma...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.