Analiza zastosowania/opłacalności odnawialnych źródeł energii

Parametry usługi
2800 - 25000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
Analiza zastosowania/opłacalności odnawialnych źródeł energii jest to usługa polegająca na określeniu rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, obliczoną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków. W dokumencie znajdują się informacje na temat dostępnych nośników energii, warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych oraz obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię. Przedstawiona jest również analiza porównawcza dwóch systemów zaopatrzenia w energię: systemu konwencjonalnego oraz alternatywnego lub systemu konwencjonalnego i hybrydowego. W opracowaniu znajdują się również wyniki analizy porównawczej i informacja na temat wyboru systemu zaopatrzenia w energię.
Etap opracowania usługi:
1.Inwentaryzacja tech.bud. pod względem odbiorników elektr.
2.Inwentaryzacja tech. źródła/ źródeł ciepła (centralne ogrzewanie i c.w.u.)
3.Obliczenie zużycia ciepła dla centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dla stanu aktualnego
4.Analiza techniczna oraz ekonomiczna zastosowania odnawialnych źródeł energii:
•Wykorzystanie pomp ciepła do c.o. – pomp ciepła typu: grunt woda lub powietrze woda.
•Wykorzystanie pomp ciepła do c.w.u. – pomp ciepła typu: grunt woda lub powietrze woda
•Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej do zasilania części wspólnych budynku
•Zastosowanie układów hybrydowych: wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami ciepła do produkcji c.w.u.
5.Obliczenie czasów zwrotu do każdej analizy technicznej. Wybór wariantu optymalnego
6.Analiza możliwości pozyskania dofinansowania dla wariantu optymalnego.
Analiza zastosowania/opłacalności odnawialnych źródeł energii jest usługą specjalistyczną, ponieważ jest dostosowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa korzystającego z usługi wraz z zaproponowaniem rozwiązania dostosowanego do zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorcy.
Od 1 do 10 opracowań w ramach usługi jest wykonanych przy użyciu specjalistycznej wiedzy eksperckiej.
Prod.usługi „Analiza zastosowania/opłacalności odnawialnych źródeł energii” jest opracowanie, sporządzone w języku polskim w formie pisemnej. W opracowaniu zastosowane są oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie analizy. Wszystkie strony (arkusze) dokumentu oraz załączniki oznaczone są kolejnymi numerami. Dokument zostanie wydrukowany i oprawiony w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
Etap wdrożenia usługi:
Bezpośrednim efektem usługi będzie dokument raport zastosowania odnawialnych źródeł energii, zawierający instrukcję i rekomendację dla zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w poszczególnych budynkach. Dla każdego budynku opracowany zostanie model i zakres zastosowania odnawialnych źródeł energii, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej. Dzięki raportowi zastosowania odnawialnych źródeł energii, osoby zarządzające przedsiębiorstwem będą wyposażone w wiedzę nie tylko w zakresie zastosowania OZE dla poszczególnych budynków, ale również, dla których budynków w pierwszej kolejności należy zastosować OZE, w jakim czasie zwróci się dane przedsięwzięcie oraz gdzie można aplikować po dofinansowanie na ten cel. Założenia, która powstaną w raporcie zastosowania OZE będą z powodzeniem mogły zostać wdrożone w przedsiębiorstwie, co przełoży się na oszczędności w użytkowaniu poszczególnych budynków. Zatwierdzenie raportu zastosowania odnawialnych źródeł energii zostanie zaakceptowane do 3 miesięcy od przekazania dokumentu. Raport OZE zostanie przekazane w wersji papierowej oraz na płycie DVD/CD.
Usługa Analiza zastosowania/opłacalności OZE nie dotyczy zakupu/sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych lub też środków trwałych.
Efekt usługi zostanie wdrożony do 18 miesięcy od opracowania.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Dzięki wdrożeniu proponowanej usługi analizy zastosowania/opłacalności odnawialnych źródeł energii można odnotować następujące korzyści: uzyskanie informacji na temat rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w budynku, wiedza jakiego rodzaju odnawialne źródła energii najlepiej sprawdzą się w danych warunkach oraz przedstawienie ich opłacalności w konkretnym przypadku. Propozycje zmian tworzone są z myślą o dzisiejszej wiedzy ekologicznej, potrzebach i zagrożeniach, jakie wiążą się z polskimi normami i przyzwyczajeniami dotyczącymi emisji. Zmniejszenie zużycia prądu jest ulgą nie tylko dla portfela przedsiębiorcy – pomoże ono również zbliżyć się do wypełnienia wytycznych unijnych, związanych chociażby z emisją CO2 czy zastosowaniem OZE.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ

8982036557

ul. Okrężna 26, Wrocław 53-008

Historia firmy Efektywniej sięga czasów studenckich, podczas których wykonywane były pierwsze badania termowizyjne oraz bilanse cieplne budynków. Dziś absolwent Politechniki Wrocławskiej mgr inż. Toma...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.