Analiza i optymalizacja procesów operacyjnych i sprzedażowych w firmach świadczących usługi

Parametry usługi
48585 - 163590

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 3 do 10

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Produktami świadczonymi w ramach usługi są:

Etap opracowania:

Audyt operacyjny świadczonych usług.
Audyt w obszarze mystery shopping.
Audyt wizerunku.
Raport z audytów.


Na tym etapie następuje zatwierdzenie planu wdrożenia.

Etap wdrożenia:

Doradztwo w zakresie modyfikacji procesów operacyjnych i sprzedażowych.
Raport z wskazaniami optymalizacji procesów operacyjnych i sprzedażowych w firmach świadczących usługi hotelowe.

Na tym etapie następuje wdrożenie.


Etap opracowania:
Audyt operacyjny świadczonych usług - weryfikacja zakresu i jakości świadczonych usług poprzez zapoznanie się z działalnością operacyjną, wywiad oraz analizę dokumentacji.
W szczególności obejmuje analizę dokumentacji w postaci wzorów umów sprzedażowych, dokumentacji określającej procesy operacyjne (m.in. strukturę osobową, zakresy obowiązków i zadań, procedury operacyjne i inne), wywiad z właścicielem/ kadrą zarządzającą oraz pracownikami operacyjnymi. Obserwację bezpośrednie działalności operacyjnej oraz wizytacja firmy.


Audyt w obszarze mystery shopping - weryfikacja zakresu i jakości świadczonych usług poprzez wizytę tzw. tajemniczego klienta.
W szczególności obejmuje minimum 2 wizyty tzw. tajemniczego klienta, który korzystając z usług ocenia jakość usługi i obserwuje oraz ocenia działalność operacyjną.

Audyt wizerunku. - weryfikacja jak oceniane są usługi oferowane przez przedsiębiorcę jak również jak postrzegana jest jego marka oraz status pracodawcy.
W szczególności obejmuje zebranie danych z portali (m.in. google tripadvistor booking), mediów społecznościowych (Facebook) i forów internetowych (gowork) które dotyczą danej firmy.

Raport z audytów.- Zebrane z wskazanych powyżej obszarów dane, wnioski i spostrzeżenia. Zostaną zoptymalizowane i przygotowane poprawne dokumenty w postaci wzorów umów, zakresu zadań i obowiązków pracowników, zestawień oceny wizerunkowej.


Etap wdrożenia:

Doradztwo w zakresie modyfikacji procesów operacyjnych i sprzedażowych.- na podstawie przeprowadzonych audytów i analiz nastąpi wskazanie optymalizacji działań w obszarze działań operacyjnych i sprzedażowych.
Podstawą wskazującą kierunki optymalizacji będzie raport z wskazaniami modyfikacji procesów operacyjnych w firmach świadczących usługi hotelowe i gastronomiczne .

Po przedstawieniu raportu i zaleceń nastąpi okres doradztwa i nadzoru nad ustalonym zakresem optymalizacji.

Na tym etapie następuje wdrożenie.


Po zakończeniu realizacji usługi zdefiniowane zostanie podsumowanie - raport końcowy - będzie to podsumowanie i opisanie jakie działania wdrożono.

Odbiorca otrzyma produkty (raporty) z wykonanej usługi w formie wydruku jak i elektronicznej (przesłanej na wskazany przez przedsiębiorcę adres e-mail).


Usługa musi zostać wdrożona przez Odbiorcę Wsparcia w okresie nieprzekraczającym 18 miesięcy od opracowania przez DU usprawnień pozwalających na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa.

Usługa nie uwzględnia kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Mierzalnymi efektami wdrożenia usługi mogą być:
- zwiększenie sprzedaży bezpośredniej w firmie klienta (mierzalne za pomocą danych z systemów sprzedażowych i ewidencyjnych)
- wprowadzenie nowych usług (mierzalne za pomocą danych z systemów sprzedażowych i ewidencyjnych)
- zwiększenie ilości zapytań o ofertę (mierzalne za pomocą danych z systemów internetowych, sprzedażowych i ewidencyjnych)
- zmniejszenie kosztów operacyjnych (mierzalne za pomocą danych z systemów finansowych)
- poprawa wizerunku firmy (mierzalne za pomocą referencji i ocen z systemów internetowych)
- zestawienie wdrożonych optymalizacji (mierzalne za pomocą raportu).
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Hotele i Gastronomia Plus Sp. z o.o.

5170364608

Plac Kilińskiego 2, Rzeszów 35-005

Firma Hotele Plus realizuje szkolenia i programy doradcze związane z hotelarstwem, gastronomią, sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem personelem. Usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.