Budowa modeli symulacyjnych procesów i testowanie scenariuszy optymalizacyjnych w środowisku 3D

Parametry usługi
98968 - 98968

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 5 do 12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
W ramach projektu LUQAM odwzorowuje wybrany obszar (fabryka, linia technologiczna, magazyn) zarówno w trybie wizualnym 3D jak i w płaszczyźnie danych rzeczywistych (realne dane procesów, czasy operacji, parametry maszyn, plany produkcyjne) z wykorzystaniem zaawansowanej technologii informatycznej. Następnie w tak opracowanym środowisku testuje możliwe scenariusze optymalizacyjne w „wirtualnej fabryce” projektując w zależności od celu Klienta, który jest definiowany na początku projektu najbardziej optymalny proces i przepływ, layout, optymalny koszt wytworzenia, optymalne wykorzystanie powierzchni etc.
Etapem wejściowym usługi są zasoby w postaci specjalistów posiadających wiedzę w dziedzinie optymalizacji oraz wylicencjonowane przez Luqam oprogramowanie pozwalającą na wizualizację i symulację proponowanych rozwiązań. Etapem Wyjścia jest gotowy projekt, na bazie którego klient może dokonać rzeczywistych zmian w swojej fabryce. Dzięki połączeniu:
•realnych, zebranych zgodnie z wypracowaną metodologią i opracowanych pod kątem statystycznym danych (opomiarowania funkcjonujących w organizacji procesów),
•doświadczenia optymalizacyjnego konsultantów biorących udział w projekcie,
oraz
•zaangażowania zasobów ludzkich po stronie Klienta,
gotowy projekt nie jest wyłącznie opracowaniem teoretycznym, ale dokładnym odwzorowaniem tego w jaki sposób powinny funkcjonować zoptymalizowane procesy (wg. zadanego scenariusza). Dzięki temu Klient odwzorowuje dedykowane mu rozwiązanie z opracowania w formie cyfrowej do realnie funkcjonujących w organizacji procesów, tj. wdraża wypracowane z LUQAM rozwiązanie (również z udziałem LUQAM w formie wsparcia wdrożenia).
W drodze usługi Klient nie nabywa środków trwałych ani autorskich praw majątkowych do programu pozwalającego na wizualizację, nie zostaje mu również udzielonia licencja ani sublicencja na korzystanie z niego.
Klient otrzymuje precyzyjne dane na podstawie których może wybrać zwalidowany scenariusz optymalizacyjny, którego realizacja prowadzi do zasymulowanych wyników oczekiwanych przez Klienta. LUQAM poza stworzeniem modelu, przygotowuje raport i scenariusz projektu wraz z pełna koordynacją i wsparciem jego wdrożenia w warunkach rzeczywistych.
Etap I
Zdefiniowanie celów projektu dla Klienta


Etap II
Przygotowanie danych do modelu layoutu
- pomiary wyposażenia
- przygotowanie dokumentacji fotograficznej (ew. video) oraz pozyskanie dokumentacji obiektów do budowy widoku 3D
- wrysowanie siatki i obiektów 2D
- wykonanie grafiki i odwzorowania wyglądu obiektów 3D
- do stworzonego modelu 3D dodanie uproszczonych parametrów umożliwiających symulowanie pracy
- weryfikacja symulacji w zakładzie Klienta


Etap III
Przygotowanie danych do modelu symulacji wraz z pomiarami i weryfikacja pomiarów w rzeczywistych warunkach przemysłowych lub procesowych.

- Przygotowanie listy asortymentowej
- Wykonanie pomiarów SCT (Czasów produkcji) dla przedstawicieli grup asortymentowych i wyznaczenie czasów dla poszczególnych produktów
- Weryfikacja (próbka statystyczna lub pomiary celowe) czasów produkcji asortymentu
- Wykonanie diagramu (matrycy przepływu)
- Ustalenie zasobów ludzkich na maszyny i warunków brzegowych ich wykorzystania
- Ustalenie planu produkcji do symulacji
- Powiązanie obiektów symulacji wg. rzeczywistego przepływu sztuk
- Wprowadzenie danych do maszyn i asortymentów – parametryzacja obiektów symulacji
- Wprowadzenie czasów operacji dodatkowych
- Budowa zestawu wskaźników
- Wykonanie scenariusza testu
- Wykonanie testu , pozyskanie uwag i modyfikacje na ich podstawie
- Wykonanie modelu finalnego
- Raport i scenariusz prac
- Koordynacja wdrożenia rozwiązania
- Konsultacje wdrożeniowe


Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Realizacja zaleceń wypracowanych w czasie analizy przyczynia się bezpośrednio do optymalizacji kosztów zarówno w działalności produkcyjnej jak i usługowej.
Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do:
- możliwości zastosowania niższej ceny wyrobu przy tej samej marży (przez co zwiększy się konkurencyjność firmy na rynku)
lub
wzrostu marży bez podnoszenia ceny produkowanego wyrobu (przez co firma będzie mogła przeznaczyć dodatkowe środki na rozwój).
- optymalizacji i racjonalizacji nakładów inwestycyjnych związanych z rozbudową zakładu
- zwiększenie atrakcyjności jako Dostawcy dla Klientów poprzez zastosowanie trybu 3D oraz VR
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
LUQAM Sp z o.o. Sp k

6793087067

Kamieńskiego 47, Kraków 30-644

W zakresie działalności LUQAM są dwie grupy produktów: I – projekty II – szkolenia W zakresie projektów firma koncentruje się na tematyce związanej z optymalizacja procesów, programach...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.