Analiza i optymalizacja Technicznych Kosztów Wytworzenia produktu

Parametry usługi
98244 - 98244

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 4 do 12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
Analiza i optymalizacja Technicznych Kosztów Wytworzenia realizowana jest w celu zweryfikowania rzeczywistego kosztu
TKW w stosunku do kosztu założonego. Dzięki niej zespół projektowy jest w stanie zaproponować optymalizację TKW poprzez wprowadzenie wybranych działań ulepszających do analizowanej struktury kosztów TKW.

Etap I
Głównym celem tego etapu jest poznanie Firmy. Definiowane są zasady pracy podczas projektu, dostosowane do specyfiki procesu oraz dane i narzędzia potrzebne w kolejnych etapach projektu.

Główne elementy:
•wizja lokalna na badanych procesach,
•wybór próbki do analizy,
•spotkania organizacyjne z pracownikami i zdefiniowanie grupy roboczej TKW,
•określenie rodzaju danych do analizy, które należy pozyskać,
•określenie i wybór metodologii ewaluacji i analizy,
•budowa dedykowanego scenariusza projektu.

Etap II
Wykonanie głównych prac w procesie Klienta oraz wykorzystanie zebranych danych do analizy TKW. Analizę przeprowadza się w celu określenia stanu obecnego i występujących w procesie strat pieniężnych.

Główne elementy:
•wykonanie analizy stanu obecnego wg. przyjętej metodologii (np. VSM TKW, analizy stanowiskowe, pomiary procesów),
•wykonanie analizy kosztowej TKW, aby określić generatorów kosztów i strat w procesie,
•wykonanie pomiarów dodatkowych wynikających z analizy kosztowej TKW.

Etap III
Opracowanie wizji procesu uwzględniającego usunięcie i ograniczenie występujących w procesie strat.

Główne elementy:
•wykonanie mapy stanu przyszłego VSM TKW (jeżeli użyto metodologię VSM do analizy) lub wykonanie analizy potencjalnych kosztów po optymalizacji,
•przygotowanie zestawienia rekomendacji obniżenia TKW oraz kalkulacji wpływu na obecną wartość TKW.

Etap IV
Opracowanie, na podstawie całej analizy i jej wyników, propozycji projektu optymalizacyjnego zorientowanego na zmniejszenie TKW oraz planu wdrożenia usługi.

Główne elementy:
•opracowanie raportu optymalizacyjnego z listą propozycji obniżenia TKW i kalkulacją wpływu na TKW,
•opracowanie propozycji scenariusza optymalizacyjnego bazującego na raporcie,
•spotkanie z Klientem w celu prezentacji raportu i scenariusza.
•Opracowanie planu wdrożenia usługi / wdrożenie usługi
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Realizacja zaleceń wypracowanych w czasie analizy przyczynia się bezpośrednio do optymalizacji kosztów produkcji.
Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do:
- możliwości zastosowania niższej ceny wyrobu przy tej samej marży (przez co zwiększy się konkurencyjność firmy na rynku)
lub
- wzrostu marży bez podnoszenia ceny produkowanego wyrobu (przez co firma będzie mogła przeznaczyć dodatkowe środki na rozwój).

W ramach projektu generowane są również propozycje innowacji i zmian w obszarze projektowym i zakupowym z precyzyjną kalkulacją oszczędności każdej z nich w ujęciu rocznym.

Tym samym Klient otrzymuje możliwości:
- znaczącej oprawy konkurencyjności zarówno w skali Polski jak i międzynarodowej (możliwość zastosowania cen konkurencyjnych dla Klientów mimo wzrostu kosztów pracy oraz energii na które przedsiębiorca nie ma wpływu).
- wyróżnienie się dla Klientów prowadzących projekty sourcingowe w regionie LCC
- poprawę wyników finansowych
- zwiększenie nakładów na inwestycje
- pośrednio wzrost zatrudnienia
- rozwój innowacyjności produktowej i technologicznej ukierunkowanej wynikowo poprzez skalkulowane propozycje zmian po analizie
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
LUQAM Sp z o.o. Sp k

6793087067

Kamieńskiego 47, Kraków 30-644

W zakresie działalności LUQAM są dwie grupy produktów: I – projekty II – szkolenia W zakresie projektów firma koncentruje się na tematyce związanej z optymalizacja procesów, programach...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.