Stworzenie kampanii promocyjno- reklamowej w celu poprawy procesów biznesowych

Parametry usługi
16236 - 32472

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 6 do 12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Obecnie Internet dla bardzo wielu firm jest formą interakcji z klientem, dlatego też należy zadbać, aby ten proces przebiegał prawidłowo i jednocześnie pomógł zwiększyć efektywność firmy. Dostawca Usługi chce, aby usługa dała szanse na rozwój firmie, która z niej korzysta.
Etap opracowania produktów, czyli produkty przekazane do Odbiorcy:
- analiza działań internetowych firmy, czyli audyt, który pozwoli na zweryfikowanie: obecnych działań, grupy odbiorców, rynku na którym działa klient, produktów/ usług klienta. Dodatkowo we wstępnym audycie nastąpi przekazanie loginów i haseł do kont internetowych w oparciu o protokół, analiza wcześniejszych profili/ strony firmy, sprawdzanie czy konta i strona były pozycjonowane, weryfikacja, czy strona internetowa nie posiada filtrów, które mogą uniemożliwiać działania marketingowe, sprawdzenie, czy nie były prowadzone działania zastrzeżone, przygotowanie strony do działania w Internecie
- przygotowanie projektu działań promocyjnych i reklamowych w Internecie z wykorzystaniem wielu kanałów pozyskiwania ruchu internetowego
- optymalizacją stron dla potrzeb wyszukiwarek- dopasowanie strony do oczekiwać klienta, do produktów/ usług jakie posiada, obszaru działania i grupy docelowej
- pozycjonowanie stron, czyli zwiększenie widoczności w sieci poprzez wyszukiwanie słowa/ hasła pasującego do firmy i jej działalności
- content marketing, czyli opracowanie treści nowego materiału biorąc pod uwagę frazę/ słowo kluczowe pod względem wyszukiwania.
- stworzenie kampanii w social mediach, czyli pomoc w przygotowaniu działań oraz prowadzenie akcji reklamowych: kampania Google Ads, kampania Facebook Ads, kampania YouTube, kampania Instagram
- przygotowywanie filmików reklamowych produktów/ usług do kampanii
- zarządzeniem kontami reklamowymi Google i Facebook Ads
- przygotowanie grafiki reklamowej
Etap wdrożenia:
- raporty z wykonywanych części usługi- co miesiąc raport pokazujący co zostało zrobione
-gotowe, wdrożone profile w social mediach
-wdrożona usługa pozycjonowania
-przygotowanie kampanii promocyjno- reklamowej wraz z wdrożeniem.
W wyniku usługi rozwojowej nastąpi wdrożenie produktów, usługa jest zakończona wdrożeniem. Wdrożenie to gotowa, działająca kampania promocyjno- reklamowa. Większość działań będzie przeprowadzana, tym samym przekazywana i widoczna na stronach Odbiorcy, czyli np. na stronie internetowej, w social mediach, czyli na stronach www.
Raport po wstępnej analizie firmy będzie zawierał informacje jak firma działała dotychczas, wyniki analizy, błędy jakie popełnia firma i plany naprawcze.
Będzie przekazywany w formie pdf drogę e-mailową lub na płycie CD plus ewentualne spotkania z klientem, na których będzie omawiany raport. Raporty będą przekazywane co miesiąc, w skład raportu będzie wchodziła: analiza działań, które zostały wykonane, postępy jakie robi firma, struktura raportu to wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Zatwierdzenie planu wdrożenia usługi nastąpi po realizacji produktów usługi.
Efekty, które przynosi usługa są realne i mierzalne np. raport, protokół, poprzez zwiększenie rozpoznawalności- zwiększenie przychodów ze sprzedaży, co mogą wykazać tabele finansowe, zwiększenie liczby klientów weryfikowane poprzez formularze zgłoszeniowe u klientów.
Każda kampania jest dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta, czyli kanały social media dobierane są według preferencji, zapotrzebowania.
W związku z wykonywaną usługą nie nastąpi przekazanie wartości niematerialnych i prawnych, praw autorskich, majątkowych i pokrewnych. Nie nastąpi także zakup wartości niematerialnych i prawnych. Wskazuje to, że usługa wpisuje się w definicję usługi rozwojowej.
Prawa autorskie, czy wszelkie wartości niematerialne i prawne od początku należą do klienta (odbiorcy usługi). To klient wybiera grafikę, wybiera teksty, czy filmiki lub nawet sam je tworzy tym samym wszelkie prawa do nich od początku należą do klienta/ odbiorcy. Elementy usługi nie będą podlegały pod podwykonawstwo.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Usługa przyczyni się do zwiększenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w sieci. Dopasowane do konkretnych potrzeb odbiorów kampanie promocyjno- reklamowe pozwolą na poszerzenie grona osób zainteresowanych produktami/ usługami firmy, znalezienie nowych kontaktów biznesowych.
Popyt na usługi/ produkty wzrośnie, ponieważ będą one dobrze widoczne i opisane w prawidłowy sposób. Pozycjonowanie, concent marketing, czy kampanie w social mediach pozwolą na większą widoczność podkarpackich firm w sieci.
Sektor MŚP w województwie podkarpackim uzyska dostęp do usługi, która pozwoli na wyeksponowanie firmy w sieci i zdobycie dzięki temu większej konkurencyjności.
Konkretną wartością dodaną dla sektora MŚP będzie:
- większa widoczność produktów/ usług w sieci
-większe zainteresowanie produktem/ usługą ponieważ social media są teraz powszechnym kanałem komunikacji, co zwiększy potencjalną liczbę osób, które zauważą produkt/ usługi danej firmy
- większa rozpoznawalność marki poprzez reklamę, promocję, marketing
- łatwiejsze wyszukiwanie po znaczących w danej branży frazach, co zwiększy popularność firmy i jej produktów/ usług
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
SeoNet Polska Sp. z o.o.

8141687440

Lipnica 373, Lipnica 36-123

SeoNet zajmuje się różnymi dziedzinami marketingu internetowego. Wśród świadczonych usług z tego zakresu wymienić można pozycjonowanie stron internetowych, optymalizację witryn na potrzeby wyszukiware...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.