Audyt procesów biznesowych firmy prowadzący do opracowania i wdrożenia strony internetowej.

Parametry usługi
2706 - 5412

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 1 do 2

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Wiele procesów biznesowych takich jak np. pozyskiwanie klientów, opis i reklama produktów/ usług odbywa się za pomocą strony internetowej. Jest to narzędzie komunikacji z klientem, konkurencją ale także szansa na nawiązania całkiem nowych relacji biznesowych. W ramach usługi nastąpi etap opracowania produktów i ich wdrożenia.
Etap opracowania produktów:
- wstępny audyt, który określa jaka jest grupa docelowa firmy, jakie produkty/ usługi posiada w swoim asortymencie, jakie ma oczekiwania i możliwości oraz na jakie rynki teraz firma dociera i w jaki sposób.
Audyt tym samym będzie zawierał informacje z rozmowy z klientem, przeanalizowanie działań, które prowadził, jeśli istniała dotychczas stara wersja strony to jak ona wyglądała oraz podsumowanie co firma posiada i czego jej brakuje. Na końcu audytu klient przedstawia oczekiwania które posiada i decyduje się na szablon strony jaką chce mieć. Struktura raportu to wstęp, czyli opis dotychczasowych działań, rozwinięcie, czyli oczekiwania klienta i wstępny zarys prac oraz zakończenie, czyli podsumowanie
- tworzenie treści na stronę główną i podstrony
- stworzenie oprawy graficznej strony
- dopasowanie strony do urządzeń mobilnych
- dopasowanie profili społecznościowych do strony
- wsparcie techniczne- dotyczące domen, serwerów, czyli eliminowanie błędów, problemów pojawiających się w trakcie działania strony.
Jest to: eliminowanie błędów i problemów, które pojawiają się w trakcie powstawania strony (jej wersji testowej). Jeśli firma posiadała już jakąś wersję strony internetowej i nowa budowana jest na tej samej domenie to następuje poprawa błędów związanych z lokalizacją, np. błędnym ułożeniem formularza zgłoszeniowego, złą responsywnością, grafika może się źle układać, strona może nie posiadać certyfikatu bezpieczeństwa, może nie tworzyć niezbędnych kopii zapasowych. Dodatkowo nie ważne, czy jest to strona budowana od podstaw, czy powstaje na domenie już istniejącej firma może posiadać zbyt mały serwer, co należy zdiagnozować, na etapie testowania mogą pojawić się kwestie techniczne, które będzie trzeba rozwiązać odblokowanie wcześniej zablokowanych przez google fraz, eliminacja wszelkich błędów i nieścisłości.
- przeniesienie strony na nową domenę lub nowe rozwiązanie, które pozwoli na jej działanie. Jest to przekierowanie strony już istniejącej na nowy adres lub zakup przez Odbiorcę usługi domeny, a następnie Dostawca buduje na tej domenie stronę na podstawie szablonu wybranego przez klienta.
Etap wdrożenia:
- zakończenie usługi, czyli gotowa strona internetowa -wdrożenie strony
- końcowy raport z usługi uwzględniający kroki, które zostały podjęte podczas realizacji produktów.
Raport składa się ze wstępu przedstawiającego wyniki wstępnego audytu, czyli opis wyjściowej sytuacji firmy, później następuje opis prac nad produktami oraz na końcu etap rekomendacji.
Elementy wchodzące w skład usługi(produkty) skutkują stworzeniem i wdrożeniem strony internetowej, która jest następnie widoczna w sieci pod konkretnym adresem www. Czyli widoczność takiej strony będzie potwierdzeniem jej wdrożenia, czyli wykonania części usługi. Pozostałymi efektami potwierdzającymi wykonanie usługi będzie np raport (PDF).
Usługa nie dotyczy zakupu środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, nie jest także wpisana do Bazy Usług Rozwojowych. Dotyczy doradztwa/ konsultingu oraz pracy zasobów ludzkich. W związku z wykonywaną usługą nie nastąpi przekazanie wartości niematerialnych i prawnych, praw autorskich, majątkowych i pokrewnych. Nie nastąpi także zakup wartości niematerialnych i prawnych. Wskazuje to, że usługa wpisuje się w definicję usługi rozwojowej. Prawa autorskie, czy wszelkie wartości niematerialne i prawne od początku należą do klienta (odbiorcy usługi). To klient wykupuje domenę i posiada do niej wszelkie prawa. DU pracuje na domenie wykupionej przez OW. To klient posiada prawa do treści i grafiki, ponieważ niejednokrotnie sam je tworzy, a SeoNet dopasowuje je pod kątem usługi.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Usługa przyczyni się do zwiększenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w sieci. Dopasowane do konkretnych potrzeb odbiorów strony internetowe pozwolą na poszerzenie kontaktów biznesowych, otworzą drzwi na nowe możliwości, a popyt na usługi/ produkty wzrośnie, ponieważ będą one dobrze widoczne i opisane w prawidłowy sposób. Sektor MŚP w województwie podkarpackim uzyska dostęp do usługi, która pozwoli na efektywniejszą pracę oraz pozwoli zwiększyć zyski. Firma dzięki prawidłowo stworzonej stronie może dotrzeć do szerszej grupy klientów, a jej marka stanie sie bardziej rozpoznawalna.
Konkretną wartością dodaną dla sektora MŚP będzie:
- większa widoczność produktów/ usług w sieci
-większe zainteresowanie produktem/ usługą ponieważ jeśli firma obecnie nie posiada strony albo jest ona na etapie mało zaawansowanym, nie dociera ona do takiej grupy klientów jak powinna
- większa rozpoznawalność marki.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
SeoNet Polska Sp. z o.o.

8141687440

Lipnica 373, Lipnica 36-123

SeoNet zajmuje się różnymi dziedzinami marketingu internetowego. Wśród świadczonych usług z tego zakresu wymienić można pozycjonowanie stron internetowych, optymalizację witryn na potrzeby wyszukiware...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.