Audyt i nowa strategia marki przedsiębiorstwa, projekt systemu identyfikacji wraz z zaprojektowaniem materiałów dedykowanych marce.

Parametry usługi
48000 - 96000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 2 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
Wyznaczamy nowe standardy i kierunek dla prowadzenia wszelkich działań marketingowych, decyzji projektowych i komunikacji z konsumentem. Na tej podstawie dobieramy i projektujemy narzędzia marketingowe oraz rekomendujemy ich wdrożenie lub realizacje w sposób spełniający wyznaczone cele klienta.

Etapy opracowania:
Etap I. Strategia marki.
Nowa strategia marki powstanie na bazie uzyskanych informacji w trakcie poniższego procesu:
1. Analiza rynku i konkurencji.
Opracowanie analizy rynku i konkurencji klienta zostanie zrealizowane w formie prezentacji określającej rozpoznanie otoczenia rynkowego firmy oraz identyfikacji standardów i trendów rynkowych w branży w której prowadzi biznes.
2. Analiza struktury firmy.
Opracowanie analizy struktury firmy klienta zostanie zrealizowane w ramach przeprowadzonych pogłębionych wywiadów z pracownikami oraz poprzez określenie zagrożeń i przewag konkurencyjnych organizacji. Klient otrzyma prezentację z podsumowaniem przeprowadzonego działania.
3. Pozycjonowanie i standardy komunikacji.
Opracowanie nowego pozycjonowania marki i nowych standardów komunikacji zostanie przeprowadzone poprzez zdefiniowanie kategorii konsumenckich. Uzupełnieniem tego działania będzie wyznaczenie priorytetowych punktów styku z konsumentem. Klient otrzyma prezentację z podsumowaniem przeprowadzonego działania w wymienionym zakresie.

Etap II. Identyfikacja marki.
Powstanie nowego systemu identyfikacji i określających go zasad zarządzania znakiem. Wyznacza on zasady dla wewnętrznych i zewnętrznych procesów komunikacji z otoczeniem biznesowym przedsiębiorstwa oraz powstania nowych materiałów reklamowych.
Elementy powstające w procesie opracowania nowej identyfikacji marki to m.in.:
- projekt nowego logo
- projekt nowego systemu identyfikacji
Klient otrzyma zbiorczy dokument w formie brandbook’a który będzie określał zasady zarządzania wizualnymi elementami identyfikacji.

Etap III. Projektowanie materiałów dedykowanych marce.
To proces organizacji i opracowania projektów materiałów wsparcia działań handlowych i marketingowych w wyróżnionych kanałach dystrybucji produktów lub usług.
Elementy powstające w procesie opracowania narzędzi marki to m.in.:
- projekt key visual, słowno-graficzny motyw przewodni dla materiałów marki
- projekt materiałów ofertowych tj. projekt katalogów produktowych, projekt prezentacji handlowej, projekt materiałów pos i inne określone na potrzeby specyfiki działalności firmy
- projekt strony www
- projekty materiałów wystawienniczych tj. rollup, baner, ścianka
- koncepty kreatywne i projekty na rzecz kampanii reklamowych B2C i B2B
- opracowanie treści marketingowych m.in. dla działań w social media
Klient otrzyma wybrane projekty w formie elektronicznej umożliwiającej wdrożenie nowych projektów dedykowanych marce.

Etap wdrożenia:
Na bazie nowej strategii i opracowanych projektów agencja wraz z klientem opracują plan wdrożenia usprawnienia w jego organizacji, zawierający wdrożenie w formie m.in. elementów tj.:
- oznakowanie budynków firmy, pomieszczeń biurowych i lokalizacji produkcyjnych,
- materiały firmowe tj. papiery firmowe, wizytówki, teczki ofertowe
- prezentacja handlowa firmy,
- strona internetowa i profile w social mediach,
- drukowane materiały ofertowe tj. katalogi ofertowe lub foldery informacyjne
- oznakowanie pojazdów,
- oznakowanie elementów identyfikacji pracowników
- materiały wystawiennicze tj. rollup, ścianka, baner
Mogą powstać również inne elementy wdrożenia, jednak je określi dokładnie etap strategiczny i opracowania projektów dostosowanych do potrzeb charakterystyki firmy. Plan ten zostanie wdrożony w okresie nieprzekraczającym 18 miesięcy od opracowania przez DU usprawnień pozwalających na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa.
Usługa ta nie dotyczy i nie wiąże się na żadnym etapie ze sprzedażą środków trwałych, wartości niematerialnych czy też prawnych. Prawa autorskie do elementów składowych zostaną przekazane bezpłatnie klientowi.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Dobrze zaprojektowana marka, zarówno w obszarze strategicznym jak i wizualnym oraz wyposażona w odpowiednio zaprojektowane narzędzia jest bardzo istotnym fundamentem rozwojowym każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku globalnym, krajowym i regionalnym w woj. podkarpackim. W ramach usługi określony zostaje spójny kierunek dla działań marketingowych marki w jej całym otoczeniu biznesowym, co przekłada się zdecydowanie na jakość zarządzania w jej poszczególnych obszarach organizacyjnych i optymalizacje procesów funkcjonowania działalności firmy. Marka dzięki tym działaniom zyskuje unikalne przewagi rynkowe i określone wsparcie dla prowadzonych działań handlowych, co przekłada się na szanse pozyskania lepszej pozycji rynkowej i osiągane wyniki finansowe. Po wdrożeniu rekomendowanych działań i rozwiązań opartych o realizację tej usługi, przedsiębiorstwo zwiększy efektywność biznesową i poprawi organizację wewnętrznych i zewnętrznych procesów. Działania i projekty te będą zoptymalizowane pod ściśle określone grupy konsumenckie, które będą posiadać zdefiniowane wzorce potrzeb i zachowań. Przedsiębiorstwo będzie lepiej przygotowane do obecnych i zmieniających się uwarunkowań rynkowych w obszarze podejmowanych decyzji biznesowych i strategii marketingowej marki.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Invitro s.c.

8133592044

ul. Króla Kazimierza 5, Rzeszów 35-061

Agencja brandingowa Invitro oferuje profesjonalne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w szerokim zakresie usług marketingowych, projektowych i strategicznych. Obsługujemy bardzo zróżnicowan...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.