Analiza BI

Parametry usługi
72000 - 96000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 3 do 5

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Business Intelligence (BI) określane jako analityka biznesowa to proces generowania i przetwarzania informacji użytecznych w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa oraz zwiększaniu jego konkurencyjności. Do narzędzi BI zaliczane są takie systemy jak:

•Systemy informacyjne w zarządzaniu,
•Systemy informowania kierownictwa,
•Systemy wspomagania decyzyjności.

Zadaniem narzędzi Business Intelligence jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w firmie na podstawie generowanych i przetwarzanych danych. Pozwala to na efektywniejsze planowanie, podejmowanie decyzji oraz zapewnienie pełnego wglądu w aktualną sytuację przedsiębiorstwa.

Cel usługi: Celem proponowanej usługi jest dokonanie analizy obszarów strategicznych w przedsiębiorstwie pod kątem zastosowania narzędzi BI, a także rekomendacja działań zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedsiębiorstwa.

W ramach analizy BI przeprowadzone zostaną cykle spotkań analitycznych z kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem i zespołem konsultingowym firmy Sagitum S. A. Podczas spotkań przeanalizowane zostaną obszary przedsiębiorstwa wymagające zastosowania analityki biznesowej. Do analizowanych obszarów działalności firmy mogą należeć:

•Obszar handlu i sprzedaży,
•Obszar finansowo – księgowy,
•Obszar kadrowo – płacowy,
•Obszar gospodarki magazynowej.

Analiza BI w przedsiębiorstwie przeprowadzana jest w oparciu o następujące etapy:

I.Spotkania analityczne
- Spotkanie kadry zarządzającej z konsultantami firmy Sagitum S. A.
- Określenie priorytetowych danych i informacji dla kadry zarządzającej
- Spotkanie osób merytorycznych odpowiadających za systemy z konsultantami firmy Sagitum S. A.
- Identyfikacja źródeł i systemów z jakich będą pobierane dane
II.Analiza zgromadzonych danych
- Opracowanie dokumentacji ze szczegółami zebranych danych i obecnych systemów,
- Opracowanie dokumentacji opisu źródeł danych,
III.Rekomendacje
- Opracowanie rekomendacji

Efektem końcowym przeprowadzanej analizy BI jest przygotowanie dokumentacji z opracowaniem zebranych danych, ich źródeł oraz rekomendacji działań do podjęcia. W przygotowanej dokumentacji przeanalizowany zostanie obecny stan przedsiębiorstwa w obszarze analityki biznesowej, a także zarekomendowane zostaną działania dostosowane do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

Usługa nie dotyczy zakupu wartości niematerialnych i prawnych ani środków trwałych.

Efektem usługi będzie dzieło (Raport), który zostanie przekazany klientowi w formie papierowej lub w postaci elektronicznej – pliku (na płycie DVD lub pendriv’ie).

W Raporcie zawarte będą zalecenia do wdrożenia, które klient korzystający z usługi wdroży u siebie w firmie. Ze względu na możliwość różnorodnych rekomendacji na obecnym etapie nie da się dokładnie opisać, jakie będą rekomendacje i ile czasu zajmie ich wdrożenie. Zależy to od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa, dla którego realizowana będzie niniejsza usługa.

Zatwierdzenie planu wdrożenia nastąpi do dnia zakończenia realizacji usługi.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Realizacja oferowanej usługi pozwoli na dokonanie dokładnej analizy kluczowych obszarów i danych dla kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie, które są niezbędne do podejmowania znaczących decyzji biznesowych. Wykorzystanie rekomendowanych narzędzi BI umożliwi połączenie danych z różnych źródeł oraz stworzenie na ich podstawie potrzebnych raportów i zestawień.

Do głównych korzyści skorzystania z usługi audytu BI należy:

•Dokonanie dokładnej analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście obszaru BI,
•Obraz aktualnej sytuacji firmy i zaznaczenie miejsc w procesie podejmowania kluczowych decyzji wymagających usprawnienia,
•Możliwość podejmowania znaczących dla przedsiębiorstwa decyzji w oparciu o wiarygodne dane i informacje,
•Możliwy wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa po zastosowaniu rekomendacji,
•Oszczędność czasu potrzebnego na ręczne tworzenie raportów i zestawień,
•Minimalizacja pomyłek i nietrafnych decyzji biznesowych związanych z korzystaniem z nieaktualnych lub niepełnych danych,
•Optymalizacja działań przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie zmian w sposobie raportowania danych.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
SAGITUM Spółka Akcyjna

8133733993

Ul. Jana Twardowskiego 9, Rzeszów 35-302

Sagitum to marka na mapie firm z obszaru informatyki i konsultingu biznesowo-technologicznego. Spółka powstała na bazie wieloletniego doświadczenia założycieli i kadry specjalistów, aby dostarczać inn...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.